Eco-Schools is een internationaal programma: maar liefst 71 landen doen mee. Dat biedt kansen voor samenwerking tussen verschillende deelnemende scholen in binnen én buitenland. Castor College werkt samen met hun partnerschool in Italië aan verduurzaming. Ze vertellen over hun samenwerking en de thema’s waar ze aan werken als Eco-School van de maand!

Vanaf het begin is jullie Eco-Team internationaal betrokken. Hoe is dit ontstaan?

‘’Het Ecoteam, toen nog Klimaatpanel, is in april 2023 opgericht als afsluiting van een tweejarig Erasmus+project Adapt your future. Het project ging over klimaatadaptatie binnen verschillende landen in Europa. Vanaf dit schooljaar zijn we lid geworden van Eco-schools en hebben een Erasmus+ accreditatie zodat we internationaal kunnen samenwerken met onze Italiaanse partnerschool in Portogruaro (vlak bij Venetië). Onze partnerschool heeft inmiddels ook een accreditatie en is lid van Ecoschools Italia!

Tijdens internationale conferenties, wisselend in Italië en Beverwijk, leren we van elkaar over allerlei aspecten van het onderwerp duurzaamheid. Zo hebben we tijdens de conferentie van oktober 2023 in Nederland b.v. de HVC-groep in Alkmaar bezocht en de Green Village van de TU Delft.

Verder hebben we samen met de Italiaanse leerlingen de Ecoscans over Energie, Afval en Natuur opgesteld voor onze school. Met deze onderwerpen zijn wij vervolgens aan de slag gegaan.’’

Welke successen hebben jullie bereikt?

‘’Binnen het thema afval hebben we met de rector overleg gehad over de afvalstroom binnen school. Er is sinds kort een nieuw contract waarbij het afval gescheiden wordt opgehaald. Op dit moment zijn er nieuwe afvalbakken op school voor restafval en plastic (PMD). Er staat ook een grote plastic fles waarin statiegeldflesjes in kunnen en het geld gaat naar een duurzaam doel.

Een andere interessante ontwikkeling is dat er nieuwe, duurzame navulbare stiften aangeschaft. Deze hangen als set aan de whiteboards in de lokalen. De grote stroom lege stiften is hierbij gestopt!

Binnen het thema energie zagen we dat er ’s nachts en in de weekenden lampen en smartboards aan bleven staan in de lokalen. Het Eco-team is samen met de conciërge en een elektricien op onderzoek uitgegaan en hebben deze energieverspilling verholpen.

Ook kijken we naar het thema natuur. We zijn op zoek gegaan naar een natuurlijkere schoolomgeving/schoolplein en we hebben besloten om bomen te plaatsen rondom de picknicktafels op het schoolplein. Er zijn bomen verplaatst (dakplatanen) en we hebben redelijk grote bomen aangekocht: drie krentenboompjes en een Moerbeiboom. De boomspiegels zijn groot gemaakt zodat de bomen voldoende water krijgen en ruimte om te groeien. We zijn nu bezig met de beplanting van de boomspiegels met bloeiende planten.

Dit proces leidt tot mooie resultaten: de biodiversiteit stijgt, de bomen nemen veel water op zodat er minder wateroverlast is bij extreme regenval en het schoolplein is koeler. Maar het heeft ook sociale effecten: de leerlingen kunnen in de pauze in de schaduw van de bomen zitten en het geheel toont veel vriendelijker!’’

Hoe ziet de samenwerking eruit tussen het Eco-team en de rest van de school en schoolomgeving?

‘’De rector is zeer enthousiast over en betrokken bij het Eco-team. Het bestuur van de school (SVOK) heeft duurzaamheid in het Koersplan staan. De deelname aan Eco-schools werd dan ook gestimuleerd.

Ook is er binnen het SVOK een duurzaamheids-coördinator aangesteld, Louise Rijnierse waar we frequent mee overleggen. Ons Eco-team en dat van het Bonhoeffercollege uit Castricum hebben zich gepresenteerd tijdens de studiedag van het SVOK 29 februari. Vanuit Eco-Schools begeleidt  Mirande Oedzes ons. Kortom, de betrokkenheid is groot.  We vinden het fijn dat Eco-Schools meedenkt en onze progressie ziet!’’