Als je aan bruisende activiteiten denkt die je als Eco-School kan organiseren, dan is OBS de Vroonhoeve een prachtig voorbeeld! Deze basisschool in Alphen aan de Rijn haalde recent het zilveren certificaat. Met de activiteiten rondom thema’s als afval, biomimicry en vergroening zijn zij een inspirerende Eco-School van de maand.

 Hoe lang is het Eco-Team al actief? Welke thema’s hebben jullie gekozen en waarom? 

‘’Wij zijn nu al 4 jaar werkzaam als team. In het begin van het schooljaar kunnen kinderen (uit de groepen 5 t/m 8) zich opgeven voor het Eco-team. Dit schooljaar hebben we 14 kinderen in totaal. We werken met een maandelijks uur waar we samenkomen om acties te bespreken en te coördineren.De begeleiding bestaat uit actieve ouders en leerkrachten. 

De afgelopen jaren was de Eco-Scan PO steeds de aanleiding voor de keuze voor thema’s. We hebben tot nu toe de  volgende thema’s behandeld: water, voeding, recycling, energie en Biomimicry. Daarnaast kwam uit onze scan dat we meer onze omgeving bij onze acties moesten betrekken. Daar zijn we volop mee bezig!’’

Een opvallende activiteit is het gesprek dat jullie met wethouders hebben gevoerd over duurzaamheid. Hoe zag dit gesprek eruit?  

‘’We hebben inderdaad twee keer met de wethouders om de tafel gezeten. De eerste keer was op het stadhuis met alle kinderen van het Eco-team in de raadszaal, daarna zijn de wethouders een keer naar de school gekomen. Wat mooi was om te zien is de interactie tussen de kinderen en begeleiders en de wethouder en afgevaardigden van de gemeente. De vragen die ze vooraf bedacht hadden werden uitgebreid beantwoord.

Dit heeft geleid tot verschillende samenwerkingsmomenten met de gemeente. Zo werkten we met hen samen in de Actie Steenbreek, waarbij we met de gemeente en de kerk in onze wijk de wijk vergroenen!’’

Kan je een voorbeeld geven van een succes dat jullie hebben behaald?

‘’Een recent voorbeeld van een intensief project is ‘Mooie zooi’, dat school breed speelde. Wat kunnen we doen om er voor te zorgen dat we niet zoveel afval maken en als we het wel maken, hoe kunnen we het dan hergebruiken? Zomaar weggooien is geen optie! In dit project wat drie weken duurde, hebben we verschillende niveaus van kijken naar afval gebruikt: repair, reduce, recycle en re-use.

Het project is geopend door het theater Parkvilla. Zij hebben een voorstelling gemaakt met afval, met bijvoorbeeld een paraplu en een hoed gemaakt  van plasticzakken. Zij waren ook onderdeel van activiteiten later in het project. Met afval hebben we muziekinstrumenten gemaakt met hulp van een gastdocent van Parkvilla. De dansdocenten van Parkvilla hebben een dans met de kinderen ingestudeerd en samen met de muziekdocent van Parkvilla hebben we een lied gezongen.

Ook zijn we veel met de leerlingen op stap geweest voor verschillende soorten activiteiten. Ze hebben een gastles gekregen van iemand van het afvalstation Limes en hebben de kinderen een bezoek gebracht aan dit station. We zijn ook naar de kringloopwinkel geweest en hebben achter de schermen een kijkje mogen nemen. Hoe werkt dit nu precies? Wat kunnen we allemaal nog hergebruiken? Voor een deel van de kinderen was dit een nieuwe ervaring en een echte eyeopener. Ook hebben we een spelletjes en puzzel ruilbeurs georganiseerd en als afsluiting van dit project hebben we een voorstelling op het schoolplein gegeven voor alle ouders.

Het was een zeer intensief project voor de kinderen en leerkrachten. Maar we hebben wel een hoop bewustwording bij de kinderen en de ouders gecreëerd!’’

Waar kijken jullie voor de rest van het jaar nog naar uit? 

‘’Biomimicry is een interessant onderwerp waar stichting Biomimicry ons mee heeft geholpen door een link te leggen tussen de school en NME Avifauna. We gaan het Project Biomimicry implementeren in ons curriculum in de vorm van een schoolbreed project ‘Biomimicry’.

De kinderen gaan een presentatie maken om alle leerkrachten en de kinderen te informeren over dit onderwerp.  Dan staat alles klaar om volgend schooljaar van start te gaan met dit drie weken durende project! 

Daarnaast hopen we natuurlijk om volgend schooljaar op te gaan voor de Groene vlag!’’