Wellant Boskoop.jpg

Hoe weet je dat het Eco-Schoolsprogramma daadwerkelijk van goede kwaliteit is? Hoe weet je dat Eco-Schools een effectief programma is met kwaliteit? Speciaal ook voor de kritische mens is er betrouwbaar onderzoek dat Eco-Schools erkend is als effectief programma. We delen daarom graag dit feestelijke nieuws!

Eco-Schools krijgt erkenning

Het feestelijke nieuws is dat Eco-Schools officieel is erkend als ‘interventie’ (een programma dat je kunt uitvoeren als school). Volgens Gezonde School is het Eco-Schoolsprogramma ‘Goed Beschreven’. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie. Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven.

Wat heb je hier aan als school?

Eco-schools biedt een duidelijk programma voor scholen met structurele externe begeleiding om de doelen t.a.v. klimaat en duurzaamheid te halen. De kinderen zijn via het Eco-team nauw betrokken bij de verduurzaming van de school. Je weet nu dus eigenlijk beter wat je aan het programma hebt. Het onafhankelijke onderzoek heeft bepaald dat het Eco-Schoolsprogramma werkt. Dit gegeven is fijn voor de kritische mens.

Wat Gezonde School zegt over het belang van Eco-Schools:

“Kinderen die nu geboren worden zullen de gevolgen van klimaatverandering veel meer sterker ondervinden dan eerdere generaties (Thiery, 2021). De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vraagt mensen van alle leeftijden verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst, beginnende op de basisschool (Unesco, 2016). Leren voor duurzame ontwikkeling vraagt om een actieve en leerlinggerichte aanpak (Frijters, 2016). Ook jongeren zelf laten steeds duidelijker horen dat zij actie willen, denk aan de klimaatstakingen. Zij zien klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie (UNDP, 2021) en kunnen en willen een unieke rol spelen voor een duurzame toekomst (Sark, 2021),” aldus Gezonde School. Lees het hier verder.

Lees hier het rapport van Gezonde School en kijk hier bij de overzichtspagina van Gezonde School voor recent erkende interventies.