IMG_3295.jpg

Energie besparen? Frisse lucht? Afval scheiden? Een Eco-team van leerlingen en docenten? Scholen in Hilversum pakken duurzaamheid in al haar facetten op. Dit gebeurt onder de vlag van Eco-Schools. Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd doen nu ruim 52.000 scholen aan dit programma mee en al vijf daarvan staan in Hilversum!

Uitwisselingsmiddag 4 juni

Op maandag 4 juni was de eerste uitwisselingsmiddag voor de deelnemende scholen, de scholen die in de startblokken staan en scholen die op zoek zijn naar inspiratie. De gemeente Hilversum maakt het voor alle scholen in Hilversum mogelijk om aan dit programma mee te doen. Rick Visser van het Comeniuscollege heette iedereen van harte welkom en vertelde dat de school er al meerdere jaren aan werkt om duurzaamheid een plek te geven in het onderwijs.  Momenteel loopt het project ‘De duurzame stad’. Maya Heinsbroek van Stichting Omgevingseducatie gaf aan wat het programma in Hilversum inhoudt en Anna Vanderveen van Eco-Schools Nederland vertelde daarna alles over het 7-stappenplan.

De kern van de aanpak van Eco-Schools is ‘student-led change’: leerlingen vormen een Eco-team en gaan, begeleid door hun docenten en geholpen door de conciërge, concreet aan de slag met de verduurzaming van hun leer- en leefomgeving. De verhalen van de scholen die al meedoen of mee willen gaan doen, werden gedeeld tijdens de uitwisselingsmiddag.

fotos4juni

Twee voorbeelden

De leerlingenraad van het MBO-college heeft bij de ingang van de school een enquête gehouden waar studenten en docenten konden aangeven welke Eco-School-thema’s hij of zij het belangrijkste vond voor de school. In ruil hiervoor kreeg iedereen iets lekkers. Een bouwkundeklas heeft de school doorgelicht met de Eco-Schools-scan. Er zijn drie thema’s gekozen om acties op uit te gaan voeren. De studenten willen ook op excursie naar een voorbeeldschool die al heel duurzaam is.

Het Eco-team van de Kindercampus bestaat uit een afvaardiging van alle groepen. Er is zoveel animo dat de kinderen zich presenteren en er gekozen wordt. De kinderen komen ongeveer één keer in de twee maanden bijeen. Wanneer er een actie loopt, komen zij vaker bij elkaar. Eén van de acties die al uitgevoerd is, is het tellen van alle drinkpakjes die op school worden verbruikt. Aan het einde van de periode werden er een stuk minder pakjes verbruikt. Wat opvalt is dat de meeste pakjes in de onderbouw worden verbruikt. Een conclusie hierbij is dat ook de ouders moeten worden betrokken, aangezien kleuters nog weinig invloed hebben op de inhoud van hun 10-uurtje/lunch.

Tijdens de drinkpakjes-periode hebben de kinderen foto’s gemaakt van verschillende soorten drinkpakjes met daarnaast, uitgebeeld in suikerklontjes, hoeveel suiker er in zit. Ook is er in de bovenbouw gerekend met het oppervlak van de verpakkingen en zijn grote literpakken en kleine pakjes met elkaar vergeleken.

De Kindercampus doet al een aantal jaren mee aan duurzame initiatieven, zoals de Warme Truiendag, De Landelijke Opschoondag, Dag van de Duurzaamheid en Groene Voetstappen.

Naast de activiteiten door de scholen zelf, zijn vanuit de gemeente ook scholen bezocht door Nibe, het bureau dat met name voor de monumentale schoolgebouwen advies geeft over mogelijkheden voor verduurzaming van het gebouw en verbetering van het binnenklimaat.

Bordspel “Go Goals”

Als afsluiting werd er een spel gespeeld over de Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien werelddoelen die alle landen uit de Verenigde Naties samen hebben afgesproken. De doelen gaan bijvoorbeeld over klimaatverandering, onderwijs, energie, drinkwater en duurzame steden. Spelenderwijs maakten we kennis met deze doelen.

Wie waren er?

Comeniuscollege, Roland Holstcollege, Villa Vrolik, Lorentzschool, Kindercampus, Annie MG Schmidtschool, Eco-Schools Nederland, Gemeente Hilversum, GGD, Stichting Omgevingseducatie, Hilverzon, de Eco-School-begeleiders.

Wanneer is de volgende Eco-Schools bijeenkomst?

Op woensdagmiddag 3 oktober 2018 is de volgende Eco-Schoolsbijeenkomst Hilversum gepland, voor iedereen, en school-conciërges in het bijzonder. Deze bijeenkomst is bij IKC Villa Vrolik van 15.00-17.00 uur.

Eco-Schools Hilversum is een programma van de gemeente Hilversum. Stichting Omgevingseducatie is de uitvoerende partner. In het project werken we o.a. samen met de GGD, de GAD en Hilverzon. Het project maakt onderdeel uit van het landelijke programma Eco-Schools.