Eco-Schools is een wereldwijd programma dat actief is in 70 landen. Overal ter wereld zijn er Eco-scholen die duurzame initiatieven bedenken en dit delen met de community. Zo ook Eco-Schools in Lissabon die dit jaar een project zijn gestart genaamd 'Sea starts here'.  Door het gebruik van creativiteit werden niet alleen de leerlingen zelf bewuster van wat afval doet wanneer het in de oceaan terechtkomt, maar ook de lokale gemeenschappen konden de kunstwerken zien en er iets van leren.

Aandacht voor ecosystemen en biodiversiteit

Het doel van het project was om de noodzaak van het behoud van ecosystemen en biodiversiteit in het algemeen te laten zien. Ook werd er in het bijzonder aandacht besteed aan de kwaliteit van zoet en zout water. Ze wilden met dit project jongeren aansporen een boodschap uit te dragen, namelijk: "Alles wat op de grond valt, beland overboord."  Ook werd de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd en implementeerden leerlingen strategieën voor samenwerking tussen scholen en lokale gemeenschappen om duurzaamheid te bevorderen.

Zwerfafval

Waarom er aandacht nodig is voor zwerfafval is omdat dit negatieve gevolgen heeft voor mens, dier en milieu. Zo kan afval dat op straat ligt de bodem vervuilen en ervoor zorgen dat dieren het opeten of erin verstrikt raken. Het afval dat op straat ligt vergaat tevens erg traag. Ook komt er jaarlijks heel veel afval in het riool terecht via de afvoerputten op straat.  Een deel van het afval komt dan bij de waterzuivering terecht, maar helaas komt er ook een deel rechtstreeks in beken terecht.

Betrokkenheid gemeenten en lokale gemeenschap

In de editie van 2021 zijn er in totaal 796 putten beschilderd door de 374 scholen die meededen aan het project. Ieder kunstwerk werd gemaakt met een educatieve boodschap met de #OMarComeçaAqui. De kunstwerken vielen op, waardoor ze de boodschap groot konden verspreiden.

124 gemeenten uit alle regio's van het land waren betrokken bij het project. De betrokkenheid van gemeenten is belangrijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke afvalbeheerdienst en moeten zorgen dat openbare routes en ruimtes, goten en gootstenen worden schoongemaakt.  Ook hebben zij de verantwoordelijkheid om de bevolking, en de scholengemeenschap in het bijzonder, te alarmeren en bewust te maken van de gevolgen van het onjuist afvoeren van afval voor zowel de terrestrische ecosystemen als de mariene ecosystemen. Een aantal gemeenten wonnen na afloop van het project een prijs op basis van de deelname, betrokkenheid en inzet voor de communicatie en verspreiding van het project.

 Sea starts here

Bekijk hier de video over het project