Openbare-Ruimte-Kerckebosch-Zeist.jpg

De overheid heeft als doel gesteld om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% te hebben verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. Om dit te halen heeft Urgenda, een organisatie die werkt om Nederland sneller duurzaam te maken, een lijst opgesteld van 40 maatregelen om CO2 te besparen. Afgelopen maandag 24 juni presenteerden ze deze lijst met maatregelen.

Een belangrijke maatregel is #23 Zon op School: zonnepanelen op alle schooldaken in Nederland. Met deze maatregel hoopt Urgenda minstens 0,1 megaton CO2 te besparen tot en met 2020. Net als 34 andere organisaties, ondersteunt ook Eco-Schools de maatregel. Zo hopen we het Kabinet aan te sporen om schoolbesturen dát zetje te geven wat nodig is om echt door te pakken: met zonnepanelen op de daken, met LED-verlichting in de lokalen, met isolatiemaatregelen en verdergaande verduurzaming van de schoolgebouwen.  

urgenda

 Klaar om schoolgebouwen te verduurzamen
Tijdens de presentatie maandag overhandigden leerlingen Beaudille en Georgia uit Den Haag samen met Jeffrey van Poppel (de directeur van Stichting Schooldakrevolutie), het bord met de duurzame scholen-maatregel aan de directeur van Binnenlandse Zaken. De Stichting Schooldakrevolutie geeft aan helemaal klaar te zijn om schoolgebouwen in Nederland te verduurzamen: “Er zijn geen drempels meer om het niet te kunnen, niet te willen. Alles staat klaar om daadwerkelijk nu in actie te komen”, aldus Jeffrey.

maatregel duurzame scholen

Integrale aanpak
Wil je aan de slag met het verduurzamen van de je school? Dan zijn maatregelen als zonnepanelen mooie acties, maar om écht een verschil te maken kan je het beste op een integrale manier je school verduurzamen. Kijk bijvoorbeeld ook of je je energieverbruik naar beneden kunt brengen, dan heb je minder zonnepanelen nodig. Of plaats zonnepanelen alleen op daken die nog een flink aantal jaren meegaan. Met het programma Eco-Schools werk je aan zo’n integrale aanpak en kijk je via verschillende invalshoeken naar hoe je jouw school kunt verduurzamen.

Lees hier meer over het 40puntenplan van Urgenda.