Eco-Schools werkt in Nederland met een abonnementsmodel. De kosten voor deelname bestaan uit jaarlijkse deelnamekosten (abonnementsgeld) en eenmalig inschrijfgeld. Per 1 september 2023 voeren we een prijswijziging door, die is vastgelegd in de herziene deelnamevoorwaarden die op 7 juni 2023 zijn gepubliceerd. Basisscholen die zich vanaf het schooljaar 2023-2024 aanmelden, betalen hetzelfde tarief als middelbare scholen en mbo-instellingen. Voor alle deelnemers aan Eco-Schools wordt een inflatiecorrectie doorgevoerd. We vertellen je graag waar deze wijziging vandaan komt en wat het voor jou als deelnemer of startende Eco-School betekent.

Behoefte aan professionele ondersteuning

Uit de jaarlijkse enquête bij de deelnemende scholen en begeleiders komt naar voren dat er behoefte is aan meer en professionele ondersteuning bij de basisscholen. Tot nu toe waren de deelnemersbijdragen uit het po de helft van de bijdragen uit het vo en mbo. In de praktijk blijkt het ondersteunen van een Eco-team op een basisschool niet minder tijd in beslag te nemen dan in het vo en mbo. Door deze bijdragen gelijk te trekken, ontstaat bij begeleiders in het basisonderwijs de ruimte om de Eco-teams en scholen de ondersteuning en coaching te bieden waaraan behoefte is om echt een ‘duurzame school’ te worden.

Inflatiecorrectie

Daarnaast voeren we een inflatiecorrectie door van 6%. De prijzen van het Eco-Schoolsprogramma zijn al een aantal jaar op rij niet gestegen. Door de hoge inflatie van afgelopen jaar, ontkomen we er nu niet aan om de prijs te verhogen. We hopen op het begrip van deelnemende scholen en van nieuwe scholen. De kosten voor deelname aan Eco-Schools komen daarmee uit op de bedragen zoals vermeld in onderstaande tabel.

 Kosten  Deelnamekosten (jaarlijks)  Inschrijfgeld (eenmalig)
po, vo en mbo  € 1600  € 2120

 

Financiering via ondersteuningsaanbod Gezonde School

Eco-Schools zet zich al bijna twintig jaar in voor het verduurzamen van scholen in Nederland. Daarom zijn we er trots op dat Eco-Schools vorig jaar is geselecteerd als activiteit voor het thema Milieu en natuur binnen het programma Gezonde School! Dat betekent dat deelname aan Eco-Schools kan worden bekostigd uit het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het aanvragen van ondersteuning voor het schooljaar 2023-2024 is gesloten. Een aanvraag voor ondersteuning kan naar verwachting weer worden ingediend in maart/april 2024. We hopen dat dit scholen helpt om aan te kunnen sluiten bij het Eco-Schoolsprogramma en duurzame impact te maken.

Doorontwikkeling Eco-Schools

Parallel hieraan zet Eco-Schools Nederland stappen om het programma naar een nog hoger niveau te tillen. De wens en bereidheid onder scholen om écht werk te maken van duurzaamheid, is groot. Eco-Schools kan het duurzame veranderproces op scholen een boost geven. Daarom zetten we in op een (kwalitatieve en kwantitatieve) groei van het programma als instrument voor duurzaam onderwijs. We zijn in gesprek met onder andere overheden en maatschappelijke organisaties om de potentie van Eco-Schools nog beter te benutten.

Download de deelnamevoorwaarden

Download het aanmeldformulier