Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

Op de Eco-Schools Inspiratiedag komen Eco-Teams bij elkaar om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Ook de docenten en begeleiders van de Eco-Teams komen bij elkaar. Vanwege de grote vraag naar workshops over communicatie is er dit jaar speciaal een docentenworkshop waarin docenten met elkaar kunnen netwerken om de antwoorden op hun vragen en dilemma's te vinden.

Opzoek naar antwoorden in het docentennetwerk!

Het opzetten van een Eco-Team binnen een school is een hele klus. De intenties als school bij de start zijn goed, maar echt draagvlak voor Eco-Schools binnen school moet veelal nog groeien.

Jij bent enthousiast, maar niet al je collega’s staan te juichen. Kost toch weer lestijd, geeft onrust in de school, prioriteiten liggen op momenten ergens anders en soms hoor je zelfs geluiden van klimaatscepticisme.

Maar je zet door en gaat, soms alleen, soms met enkele collega’s, aan de slag om leerlingen en studenten te werven voor het opzetten van een Eco-Team!

Dat blijkt in de praktijk toch wel een behoorlijke klus en een flinke tijdsinvestering. Maar als het is gelukt staat er een jong, fris en enthousiast team van leerlingen en collega’s: daar kan je de komende jaren mee gaan bouwen. Toch?

Maar hoe houd je dit team het hele jaar scherp en actief, zonder zelf steeds de kartrekkersrol op je te moeten nemen? Eco-Schools is student-led: de leerling is leidend in het proces. Maar hoeveel kan een leerling qua vaardigheden en verantwoordelijkheid daarin al aan en, belangrijker nog, hoeveel ruimte geef je vrij waarin dingen ook mis kunnen en mogen gaan? 

Tijdens deze netwerksessies ga je aan de hand van een spel als docent/begeleider met collega’s van andere scholen in gesprek over onderwerpen als deze met als doel kennis, ervaringen én contactgegevens uit te wisselen. Vanuit de wens dat de kennisdeling ook na deze inspiratiemiddag verder voortgezet kan worden en het proces voortkomend uit Eco-Schools niet alleen nuttig en efficiënt is, maar ook als docent/begeleider leuk blijft!

Deze workshop vindt op de Inspiratiedag tweemaal plaats, in ronde 1 en in ronde 2. Je bent als docent welkom om tweemaal mee te doen!