neptunus-6642.jpg

Wil je als docent meer leren over hoe je duurzaamheid echt een plekje kunt geven in het onderwijs en binnen de school?

Komend seizoen verzorgt het Food Valley Netwerk VO-HO van Wageningen University and Research in samenwerking met Eco-Schools en Aeres Hogeschool een serie nascholingen rond het thema duurzaamheid.

Thema’s die aan bod komen:

  • De didactiek van Leren voor Duurzame Ontwikkeling
  • In gesprek over een onzekere toekomst
  • Empowerment voor Duurzame Ontwikkeling
  • Duurzaamheid in en rond de school

Hieronder een overzicht van de mogelijke trainingen waar je voor kunt inschrijven. Kijk voor meer informatie ook op www.wur.nl/teacheracademy

Nascholing WUR

Bosecologie – 16 september 2019

Het bos is een prachtig ecosysteem dat zich uitstekend leent voor veldwerk met leerlingen. Je kunt in een bos van alles zien. Om te kunnen beoordelen hoe gezond een bos is moet je het leren lezen. Bossen zijn complexe ecosystemen waarin alles met elkaar samenhangt. In deze nascholing ga je onder leiding van een boswachter en van vakdidacticus Marcel Kamp, die in zijn vrije tijd een bosgebied beheert, de een hele dag op pad. Na deze praktische cursus heb je werkboekje met een schat aan werkvormen waarmee je de leerlingen in de praktijk een bosecosysteem kunt laten onderzoeken. Daarnaast wordt er tijdens de cursus ook aandacht besteed aan beheerstrategieën en nieuwe inzichten in het duurzaam beheer van bosgebieden.

De didactiek van Leren voor Duurzame ontwikkeling – 24 september 2019

Hoe ziet een didactiek voor duurzame ontwikkeling eruit? We behandelen de zes uitgangspunten van "Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!" door Stan Frijters van Aeres Hogeschool en bespreken hoe je daarmee concreet aan de slag gaat in je les. In deze nascholing wordt er aandacht besteed aan de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken en de didactiek waarmee je dit met leerlingen bespreekbaar kunt maken. Daarbij wordt er onder andere in gegaan op het ontwikkelen van authentieke leersituaties, oftewel reële casussen waar leerlingen een eigen onderzoek naar kunnen doen.

In gesprek over een onzekere toekomst – 31 oktober 2019

Lesgeven over klimaatverandering of duurzaamheid impliceert dat je je leerlingen gaat confronteren met onderwerpen waar we als maatschappij nog geen antwoord op hebben, problemen waar jij zelf als docent misschien ook niet goed raad mee weet. Terecht vraag je je dan misschien af: Wat vertel ik ze wel en wat niet? In deze nascholing staat de vraag centraal 'Hoe ga je in onderwijssituaties om met complexe vraagstukken en onzekerheid?'. Rebekah Tauritz weidde haar promotieonderzoek aan dit onderwerp en gaat met deelnemers in gesprek naar aanleiding van haar bevindingen. In deze nascholing ga je vervolgens ook heel praktisch aan de slag met je eigen lessituatie.

Empowerment voor Duurzame Ontwikkeling – 14 november 2019

Leren met je hoofd, hart en handen, een mooie kreet, maar vooral die laatste twee worden vaak vergeten in het voortgezet onderwijs waar de focus ligt op kennisoverdracht. In deze nascholing gaat het juist over hart en handen: Hoe inspireer je de leerlingen om zelf in actie te komen voor een duurzame samenleving? Hoe breng je duurzame alternatieven en een duurzame levensstijl dichterbij? Er wordt ingegaan op gedragspsychologie en wat je daarvan kunt leren voor je eigen onderwijs.

Duurzaamheid in en rond de school – 12 maart 2020

Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Hoe kun je de fysieke schoolomgeving benutten als leeromgeving en de school helpen verduurzamen? In deze nascholing laat Anne Remmerswaal van Eco-Schools zien wat de mogelijkheden zijn en hoe je als docent gebruik kunt maken van het gebouw en de schoolomgeving bij leren voor duurzame ontwikkeling. Zij gaat in op goede voorbeelden en iedere deelnemer gaat aan de slag met zijn eigen casus.

Ben je enthousiast geworden over de nascholingen? Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website van Food Valley Netwerk VO-HO