International School Amsterdam (16).jpg

(English below)

Wil je jouw leerlingen internationaal laten samenwerken aan de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit of duurzame mobiliteit? De Nederlandse ambassade in Malta is een initiatief gestart die een samenwerking tussen Eco-Scholen in Malta en Nederland faciliteert.

Het doel van de samenwerking is om Maltese en Nederlandse leerlingen samen te laten werken aan een duurzame toekomst. Leerlingen leren op deze manier te discussiëren, de Engelse taalvaardigheid te verbeteren en het leren samen te werken aan gezamenlijke projecten.

De samenwerking

Voor de pilot zijn wij op zoek naar één school van leerlingen met de leeftijd tussen de 6 en 11 jaar oud en twee scholen van leerlingen met de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. De docenten van iedere Eco-School maken voorafgaand afspraken met elkaar over het project en de samenwerking. In totaal zullen er zes Eco-Scholen meedoen. De leerlingen spreken onderling Engels met elkaar en kunnen ideeën en informatie uitwisselen via e-mail en online meetings.

Duur

De samenwerking zal één jaar duren. Aan het einde van het project kunnen de leerlingen de resultaten met elkaar delen in een virtuele conferentie. De aanvangdatum van het project is afhankelijk van de aanmeldingen.

Financiering

Er is 100 euro beschikbaar om de kosten die door de samenwerking worden gemaakt te vergoeden.

Interesse?

Wil je jouw leerlingen opgeven of wil je meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 samenwerking eco scholen 1

English version:

Would you like your pupils to work together internationally on the themes of climate change, biodiversity or sustainable mobility? The Dutch embassy in Malta has started an initiative that facilitates a collaboration between Eco-Schools in Malta and the Netherlands. The aim of the collaboration is to get Maltese and Dutch pupils to work together on a sustainable future. In this way, students learn to discuss, improve their English language skills and learn to collaborate on joint projects.

The collaboration

For the pilot we are looking for one school of pupils between the ages of 6 and 11 years old and two schools of pupils between the ages of 12 and 16 years old. The teachers of each Eco-School make prior agreements with each other about the project and the collaboration. In total, six Eco-Schools will participate. The pupils will speak English among each other and exchange ideas and information via e-mail and online meetings.

Duration

The collaboration will last for one year. At the end of the project, the pupils can share the results with each other in a virtual conference. The start date of the project depends on the applicants. 

Funding

100 euros is available to reimburse the costs incurred by the collaboration.

Interested?

Would you like to sign up for this collaboration or would you like to receive more information? Please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.