Community of Practice“Niet altijd maar in je eentje bezig zijn met duurzame ontwikkeling en de circulaire transitie op je eigen school, maar samen optrekken en kennis delen; dát is waar de Community of Practice om draait,” vertelt COP-facilitator Ruth Pasternak van SME/Eco-Schools. 12 mei was de aftrapsessie, waar we je de highlights van vertellen. Op 2 juni, 22 september en 13 oktober gaan nog 3 kosteloze sessies plaatsvinden waarbij je samen kunt werken met andere gedreven docenten, ervaringen kan delen en veel kennis zal opdoen. Waarom zou je deelnemen?

Wat is de Community of Practice?

De Community of Practice vanuit Leren voor Morgen is een plek waar je jouw ideeën, ontwikkelkansen en innovatiedoelen kunt delen met mededocenten die vooruit willen. Zo zullen we in 4 sessies de wensen van de docenten vervullen: samen een praktische tool ontwikkelen die uitgedeeld kan worden aan collega’s, om hen zo te motiveren voor duurzaamheid op school.

Leraren zitten met dezelfde vragen

Daan de Kruijf van Leren voor Morgen vertelt in sessie 1 dat er de afgelopen jaren erg veel initiatieven opgekomen zijn omtrent duurzaamheid binnen het onderwijs. Leren voor Morgen wil bestaande initiatieven verbinden: ‘Er zijn veel leraren die met dezelfde soort vraag zitten: Hoe ga ik mijn studenten opleiden voor een circulaire economie? Laten we hier daarom gezamenlijk over nadenken om zo gezamenlijk te ontwikkelen. Zo kunnen we op een efficiënte manier de duurzame transitie voortzetten.’

De docent als eigenaar van het ontwikkelproces

Na een plenaire aftrap met pactoren, lectoren, schoolleiders en docenten, werd de groep opgedeeld. De docenten gingen onder leiding van Ruth Pasternak en Anne Remmerswaal van SME op zoek naar wat zij als individu maar ook als groep graag willen bereiken binnen de 4 COP-sessies. Hieruit bleek dat ze veelal tegen hetzelfde aanlopen: het niet of moeilijk meekrijgen van collega’s en een gebrek aan erkenning.

In eigen hand

Wat er in de COP-sessies gebeurt is in handen van de docenten. Zij mogen bepalen of en wie er komt spreken en wat het uiteindelijke doel is van de sessies. In sessie 1 zijn samen eerste doelen bepaald: het creëren van een product dat uitgedeeld kan worden aan collega’s. Een product waar docenten direct mee aan de slag kunnen gaan. Zo wordt hopelijk de drempel tot duurzaamheid verlaagd.

Diepgaand samen in gesprek

Een oorzaak die werd genoemd voor het moeilijk motiveren van collega’s is de vrijblijvendheid rondom het verwerken van duurzaamheid in het lesprogramma en op school. Dat is niet meer van deze tijd, aldus de docenten. Daarnaast heb je het als docent al erg druk: lesgeven, nakijken, voorbereiden en alles daaromheen. Om je dan ook nog in te zetten voor duurzaamheid op school is bewonderingwaardig. Bij deelnemend docenten blijkt veel behoefte aan gezien en gewaardeerd worden, vooral door teamleiders en schoolleiding. Waarom speelt je inzet voor duurzaamheid geen rol in het functioneringsgesprek?

Meedoen aan de Community of Practice?

Ben jij docent en herken je je in de problemen die hierboven staan beschreven? Meld je je dan aan voor de COP! De volgende sessies zijn op do 2 juni, do 22 september en do 13 oktober van 14:00-17:00 uur. Je dient minimaal 2 sessies aanwezig te zijn. Je kunt samenwerken met andere gedreven docenten, ervaringen kan delen en veel kennis opdoen!

Aanmelden