Lentiz LIFE (3).jpg

Ook tijdens de herfst zijn genoeg planten te vinden voor De Grote Plantenjacht. Bij dit project gaan kinderen lekker naar buiten en leren ze tegelijkertijd iets over groen en biodiversiteit in hun eigen omgeving. Leerlingen onderzoeken de omgeving van de school en maken een actieplan om biodiversiteit rondom de school te vergroten.

Plantenjacht

Het project

De Grote Plantenjacht bestaat uit vijf lessen van 30 – 60 minuten. Voor het beste leereffect worden de lessen aansluitend op elkaar uitgevoerd, bijvoorbeeld gedurende een projectweek of verspreid over een langere periode. Je kunt het project tot uiterlijk eind mei 2020 uitvoeren.

Meedoen is gratis

Meedoen aan De Grote Plantenjacht is gratis! Als school krijg je na afloop zelfs €100,- om het actieplan van de leerlingen te realiseren! In ruil daarvoor ontvangen we graag twee korte rapportages, foto’s en een kort verhaal over jullie ervaring van het project. Het is namelijk een internationaal project waarbij de opdrachtgever, FEE International, benieuwd is naar de ervaringen en het effect van het programma. Het lespakket kan aangevraagd worden door alle basisscholen, ook als ze (nog) niet meedoen aan Eco-Schools.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden via: https://eco-schools.nl/de-grote-plantenjacht