Eco-Schools4.jpg

tb

 

Eco-Schools Nederland heeft een nieuwe programmamanager! Sinds 1 februari vervult Anna Vanderveen de functie van programmamanager binnen Eco-Schools.

Anna Vanderveen volgt Hak van Nispen op in deze functie. Dit betekent overigens niet dat Van Nispen uit beeld verdwijnt. Hak zal als directeur van SME nog steeds nauw betrokken blijven bij Eco-Schools in Nederland, met Anna als programmamanager.

Wat doet een programmamanager?

Eco-Schools is een internationaal programma, dat in bijna 70 landen ter wereld wordt uitgevoerd. Programmamanagers zijn degenen die het programma in hun eigen land aansturen. De programmamanager overziet wat er binnen het programma allemaal gebeurt en houdt de grote lijnen in de gaten. Het is de taak van de programmamanager om ervoor te zorgen dat alle projecten op dezelfde lijn zitten en het uiteindelijke doel helpen bereiken.

Vol optimisme

Anna neemt vol enthousiasme het stokje van Hak over. ,,Dit is een geweldige tijd voor Eco-Schools‘’, aldus Anna Vanderveen. “Leren voor duurzame ontwikkeling is onderdeel van de zeventien wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen; de Sustainable Development Goals (SDG’s). We hebben nog tien jaar de tijd om die doelen te realiseren en onderwijs heeft daarin een sleutelrol. Er is een heleboel te doen de komende tijd!“ Anna is positief over de vooruitzichten. “Het draagvlak is er, de welwillendheid is er, de actiebereidheid is er. Bij velen.” Anna ziet Eco-Schools als een instrument om de beweging in gang te zetten en te versterken. Ze wil vooral inzetten op de verdere samenwerking en professionalisering van het programma. De afgelopen jaren heeft ze daar bijvoorbeeld aan gewerkt door de samenwerking op te zetten met lokale centra voor natuur- en milieueducatie (NME) en zzp’ers. Al zo’n 40 professionals in de omgevingen van scholen zijn inmiddels actief als Eco-Schoolsbegeleider. De laatste tijd onderzoekt Anna ook mogelijke samenwerkingen met bijvoorbeeld onderwijsraden, ministeries en onderzoekers.

Koplopers

Samen met partners binnen overheid, maatschappelijke organisaties, wetenschap en bedrijfsleven wil Anna er als programmamanager voor zorgen dat scholen goed worden ondersteund in het verduurzamen van hun school. “Vaak rust de verduurzaming van scholen nog op het enthousiasme van één of twee enthousiaste docenten. Als koploper het verschil maken is niet altijd eenvoudig. We hebben te maken met weerstand, met mensen die vanuit andere visies of overtuigingen werken, die minder urgentie voelen of die simpelweg de tijd en energie niet kunnen vinden om zich te verdiepen in hoe het anders kan. Juist daarom is ons werk als pioniers zo belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat het steeds gemakkelijker, leuker en goedkoper wordt om ons groene voorbeeld te volgen!”