Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

Hebben jullie als school ook moeite om de juiste afvalcontracten af te sluiten? Dan is de nieuwe tool ‘Slim met schoolafval’ van Rijkswaterstaat interessant voor jullie school. Met de tool wordt je als school stap voor stap begeleid bij het inkoopproces. Restafval wordt hierdoor tot een minimum beperkt en sommige andere afvalstromen krijgen meer aandacht.

2019 11 28 slimmetschoolafval

Scholen worden steeds duurzamer. Er wordt niet altijd meer gekeken naar de goedkoopste of snelste oplossing, ook duurzaamheid speelt een steeds belangrijke rol bij het maken van keuzes. Waar scholen steeds duurzamer proberen te worden, loopt het afvalbeheer vaak moeizaam, hierdoor wordt het afval niet optimaal gescheiden. Met de website slimmetschoolafval.nl wil Rijkswaterstaat de kloof dichten tussen inkopers op scholen en duurzame afvalverwerkingsbedrijven, om zo afvalscheiding en -preventie te bevorderen. In vier stappen reikt de tool praktische tips aan, belangrijke aandachtspunten, praktijkvoorbeelden en een lijst met concrete geschiktheidseisen en gunningscriteria voor een aanbesteding.

Bregt van der Pool, projectleider en inkoper bij Schoolinkoop, onderstreept het belang van de tool: “De tool geeft een duidelijk inzicht in de verschillende stappen die scholen moeten ondernemen om tot een contract te komen. Er wordt gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie en het belang van goed contractmanagement. Dat zijn elementen die vaak over het hoofd worden gezien.”

Meer informatie op: slimmetschoolafval.nl