International School Amsterdam (16).jpg

In 2018 bleek uit onderzoek van Essity, het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf, dat Nederlandse basisscholen tekort doen aan toilethygiëne. Uit vervolgonderzoek, naar de oorzaken en mogelijke oplossingen, blijkt in april 2019 dat ouders en leraren het niet met elkaar eens zijn.

Ouders en leraren zijn het erover eens dat de oorzaak van vieze toiletten is dat de leerlingen niet goed weten hoe ze de wc netjes moeten achterlaten. Waar de ouders en leraren het niet over eens zijn is wie hier verantwoordelijk voor is. 60% van de leraren vindt dat ouders hier verantwoordelijk voor zijn en  dat ouders hun kind moeten leren om hygiënisch naar het toilet te gaan. De ouders zijn het daar niet mee eens, zij vinden dat toilethygiëne onderdeel zou moeten zijn van het lesprogramma. Wel ziet de meerderheid van de ouders (54%) het spelenderwijs bijbrengen van toilethygiëne (door middel van een game of interactieve video) ook als oplossing, maar dat zou nog steeds betekenen dat de leraren dit in het lesprogramma moeten verwerken.

2019 toilethygiene

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de slechte toilethygiëne op Nederlandse scholen is in april 2019 uitgevoerd door Kantar, in opdracht van Essity. In het onderzoek zijn basisschoolleraren en ouders met één of meerdere kind(eren) tussen de 5 en 12 jaar oud gevraagd naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de slechte toilethygiëne op basisscholen. In totaal namen 406 basisschoolleraren en 593 ouders deel aan het onderzoek.