Eco-Schools4.jpg

Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) is Eco-Schools vernieuwd. Tijden veranderen en zo ook de aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. Maatschappijbreed, en ook op scholen! Op basis van de veranderde vraag van scholen is het huidige programma verbeterd, opdat het blijft inspelen op de wensen en behoeften. Het vernieuwde programma bevat een toolkit, filosofie en zet sterker in op het community-aspect van deze wereldwijde beweging.

Kennisdag 2019 rechtenvrij 33

Programma voor duurzaam denken en doen

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Samen vormen deze scholen een  beweging, waarbij van binnenuit wordt gewerkt aan duurzaamheid. De beweging is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dit houdt in dat de leerlingen centraal staan en een belangrijke rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van de school.

Het programma werkt met tien duurzame thema’s, zoals energie, afval en water. Daarnaast komen scholen  in aanmerking voor de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Op dit moment zijn er al 162 deelnemende scholen in Nederland.

De filosofie achter het vernieuwde programma

"De veranderende vraag van scholen is de reden geweest om het programma te vernieuwen", vertelt Anna Vanderveen, programmamanager Eco-Schools. "DuurzPijlersaamheid leeft en dat vraagt om andere vormen van ondersteuning. Met deze programmavernieuwing speelt Eco-Schools daar op in." Voor het vernieuwde programma is een model ontwikkeld van de filosofie van Eco-Schools. Vijf pijlers vormen nu de basis van het programma:

  1. Leerlingen staan centraal (leerlingen centraal)
  2. De school zet steeds duurzame stappen – groot of klein (proces)
  3. Duurzaamheid heeft een vaste plek in het onderwijs (onderwijs)
  4. Duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving (gebouw)
  5. Iedereen in en rond de school doet mee (community)

Leerlingen en het proces dat zij doorlopen vormen dus de kern van het programma. Samen geven zij invulling aan een Whole School Approach (WSA): ze zorgen ervoor dat duurzaamheid structureel en in samenhang wordt geïntegreerd in de school (onderwijs, gebouw en community).

Samen maken we het verschil

In het vernieuwde programma komt er meer ruimte voor uitwisseling tussen scholen. Met deze programmavernieuwing wordt de lerende en vernieuwende beweging voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs ondersteund en gestimuleerd.

Concreet aan de slag

Er komt met deze vernieuwing een uitgebreider aanbod van concrete tools voor leerlingen en docenten beschikbaar. De tools worden gekoppeld aan de vijf nieuwe pijlers van Eco-Schools en geven invulling aan de thema’s van Eco-Schools. Ook die hebben een vernieuwing ondergaan. "Met nieuwe thema’s als spullen, geld en mensen speelt Eco-Schools nu ook in op grote transitieopgaven als circulaire economie, nieuwe economie en sociale duurzaamheid", zegt Anna Vanderveen.

Webinar

Team Eco-Schools Nederland geeft een webinar op 12 april om van 16:15 tot 17:15 uur over het vernieuwde programma. Inschrijven kan via deze link .