Vorige week was het de week van de circulaire economie! Er zijn allerlei kant-en-klare lessen die je als docent kunt geven in je klas. Maar waarom is die circulaire economie zo belangrijk voor leerlingen en hoe vind je snel en makkelijk lesmateriaal? Wij zetten een aantal fijne lessen op een rij.

Waarom lesgeven over de Circulaire economie?

Het vak economie besteedt vooral aandacht aan de macro-economie volgens het lineaire model. Willen wij de aarde leefbaar houden, dan moeten we in de klas & met leerlingen bespreken:  

  • Hoe kunnen we de beperkte natuurlijke hulpbronnen die we tot onze beschikking hebben rechtvaardig verdelen
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde niet uitputten
  • Hoe kunnen we zorg voor elkaar dragen

(Bron: Gert Biesta: Wereldgericht onderwijs)

Hoe werken we stapsgewijs toe naar een circulaire economie? Onder andere door plasticvervuiling aan te pakken. En door onze kinderen en jongeren van vandaag, bewust te maken van de hoeveelheid plastic die we weggooien en wat we daar aan kunnen doen.

 

Wat is er aan de hand met plastic?
De gemiddelde Europeaan gooit jaarlijks maar liefst 34,5 kilo plastic verpakkingen weg. Een groot gedeelte van dit plastic afval komt op de vuilnisbelt terecht of beland in het milieu. Daarvan stroomt wereldwijd elk jaar tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic de grote oceanen in.

 “Waarom blijven we de dingen doen zoals we ze doen, als het ook anders kan? Op dit moment kampen we met een klimaatcrisis en moeten we snel gaan omdenken. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol om de nieuwe generatie bewust te laten worden dat het ook anders kan.” vertelt Lisette van Heijst, adviseur educatie en participatie bij SME

Lesmateriaal – aan de slag in de klas

Zoals beloofd zetten we een aantal fijne lessen over de circulaire economie op een rij:

  • Tip 1 (voor de middelbare school): twee lessen over de circulaire economie met focus op het recyclen van plastic. De lessen gaan verder dan plastic verzamelen en ophalen. Leerlingen leren de meest recente recyclefabrieken en -technieken van Europa kennen. Door oplossingsgericht aan het werk te gaan, nodigen we leerlingen uit om creatief na te denken over deze afvalstromen. Wat voor een producten kan je allemaal maken van plasticafval?
  • Tip 2 (voor de basisschool): hetzelfde lespakket als hierboven, maar helemaal geschikt gemaakt voor groep 6 t/m 8. “In dit lespakket leren ze onder andere wat voor een soorten plastics er allemaal zijn en op welke manier deze gerecycled kunnen worden. Ook krijgen ze inzicht in hun eigen plastic voetafdruk, door actief bij te houden wat ze allemaal weggooien. Dit in samenwerking met het hele gezin!” (de makers, Lisette van Heijst en Ruth Pasternak)

Klik op de afbeelding om de educatiepakketten te downloaden!

Interreg TRANSFORM CE

  • Mbo: bekijk hier de leerlijn circulaire economie, een hackaton en de Futureproefgame.