neptunus-6753.jpg

Op 11 mei 2021 is er het onderwijsmanifest ‘Investeren in de toekomst, is investeren in jongeren’ overhandigd aan Tweede Kamerleden. Het manifest pleit voor een duidelijke politieke visie voor duurzaam onderwijs. Meerdere onderwijsorganisaties en  bewegingen van jongeren, zoals Youth for Climate en de Jonge Klimaatbeweging, hebben geholpen bij het opstellen van het manifest. Dit laat zien dat jongeren actie ondernemen en meer aandacht willen voor duurzaamheid in de klas. Dit past goed bij het Eco-Schools programma waarin leerlingen centraal staan en zelf actie ondernemen door de school van binnenuit te verduurzamen! Daarom hebben wij als Eco-Schools het manifest getekend, heb jij ook al getekend?

Lees het manifest

Teken hier het manifest

Wat is er nodig?

Het onderwijs in Nederland is afgelopen 50 jaar nauwelijks veranderd in de essentie en maatschappelijke betekenis. De klimaatuitdagingen van de toekomst vragen echter om andere vaardigheden van kinderen en jongeren. Zij moeten juist vaardigheden opdoen, zoals kritisch denken, samenwerken en het bedenken van creatieve oplossingen. Dit zal hen beter voorbereiden op de toekomst waarin ingrijpende transities noodzakelijk lijken te zijn.

In het pleidooi wordt er van de overheid gevraagd om een stimulerende en faciliterende rol op zich te nemen op het gebied van duurzaamheidsonderwijs. De educatieve sector zal duurzaamheid juist moeten gaan inbedden in beleid en integrale programma’s waarin er meer ruimte vrijkomt voor docenten om aandacht te besteden aan maatschappelijke ontwikkelingen in de school-en leefomgeving.

Manifest duurzaam onderwijs

De integrale aanpak van Eco-Schools

Het Eco-Schools programma stimuleert leerlingen duurzaam te denken én te doen en vormt al jarenlang een wereldwijde beweging van duurzame scholen.  Zo krijgen leerlingen op de Eco-School het Helicon VMBO in Eindhoven les in duurzaamheid in de kassen van de school, zoals te zien is in de video van het Jeugdjournaal.  Het Eco-Schools programma helpt scholen om duurzaamheid op school bij elkaar te brengen onder één vlag, waardoor het een vaste plek krijgt in het onderwijs. Dit wordt dus niet meer ad-hoc vormgegeven, maar integraal volgens de Whole School Approach.

Steun jij ook duurzaam onderwijs?

Teken hier het manifest