Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

2020 03 02 Themas mobiliteit en water 2

Groen

Met het thema groen leren leerlingen meer over planten, dieren en biodiversiteit en werken ze aan acties die zowel de omgeving als de school zelf vergroenen.

Groen schoolplein

Voor veel scholen is een groen schoolplein een logische actie binnen het thema groen. Op een school heeft het MBO het ontwerp voor het groene schoolplein gemaakt en heeft het VMBO het daadwerkelijk aangelegd. Het vergroenen van de omgeving kan ook buiten de school plaatsvinden. Realiseer bijvoorbeeld een Tiny Forest in de buurt.

Kleine groene maatregelen buiten

Denk aan een moestuin of composthoop, egelhoop, nestkastjes voor vogels, insectenhotels. Of het planten van één of enkele bomen. Zo was er een school die direct bij het tekenen van de Eco-Schools intentieverklaring twee bomen plantte. Een mooie start!

Groen in de school

Zorg ook voor voldoende groen in de school. Zet bijvoorbeeld meerdere planten in het klaslokaal, geef ze een naam of karakter en laat ze door leerlingen in de vakanties verzorgen. Planten kunnen in de vensterbank of creatief aan oude pallets of een hele groene wand.

Groene lessen

Op het gebied van groen zijn er verschillende projecten en lessen die je kunt volgen. Denk bijvoorbeeld aan de Eco-Schools projecten ZOOM: Light on Small of De Grote Plantenjacht. Of volg natuur- en milieulessen van het lokale centrum voor natuur en milieueducatie (NME-centrum).

Voorbeeld van een school

De Neptunes Amsterdam IJburg heeft het dak van de school omgebouwd tot een aanvullende lesruimte. Vanuit twee technieklokalen kunnen de kinderen het dak op, dat uiteraard een hek rondom heeft. Op het dak vind je naast zonnepanelen en een weermeetstation ook het sedum op de tussenliggende delen en de moestuinbakken die door de leerlingen beheerd worden. Leerlingen leren zo dat je voedsel ook kunt kweken op daken zonder rijke grond. Als tegenhanger beheert de school ook een moestuin naast de school op een stuk grond dat tijdelijk braak ligt. Leerlingen zien naast voedsel letterlijk de biodiversiteit door de aanwezigheid van soorten planten, bloemen en insecten, spinnen, slakken en vogels die daar op af komen.

 

Veiligheid & burgerschap

Met dit thema kijken scholen enerzijds naar de veiligheid van de school: van pesten tot weten wat te doen bij een brand. Anderzijds is er ook aandacht voor burgerschap, waarbij het gaat om hoe je als mensen met elkaar omgaat en met de wereld.

Rolstoelvriendelijke school

Bij een school gingen leerlingen een dag in een rolstoel zitten om te onderzoeken hoe rolstoelvriendelijk de school eigenlijk is.

Campagne tegen pesten

Veel scholen hebben met dit thema aandacht voor pesten. Om in beeld te brengen hoe het op school gesteld is met de sociale veiligheid kan er een anonieme enquête worden afgenomen onder de leerlingen. Voer hierna campagne om dit gevoel van veiligheid te verhogen.