neptunus-6753.jpg

Deze maand lichten we de thema's mobiliteit en water uit. Met mobiliteit stimuleren scholen leerlingen en ouders om de auto te laten staan en lopend of met de fiets naar school te komen. Ook hoort hier de verkeersveiligheid rondom de school bij. Met het thema water kan je verschillende kanten op. Sommige scholen richten zich op waterbesparing in de school, sommigen op het stimuleren van water drinken en anderen op de plastic soep of het veranderende klimaat.

 

red cruiser bike parked on metal bike stand 805303

 

Mobiliteit

De meeste kinderen worden, tot ze naar de middelbare school gaan, van en naar school begeleid door volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 basisschoolkinderen met de auto naar school wordt gebracht. Zelfs al woont 87,9% op loopafstand van school en 97% op fietsafstand. Vanaf hun twaalfde gaan kinderen zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Met de fiets, maar later ook met de scooter of auto. Juist deze groep is kwetsbaar. Jongeren komen relatief het vaakst om door een verkeersongeluk. Verkeerseducatie is dan ook van groot belang om het aantal dodelijke ongelukken terug te dringen. Daarnaast is het in het kader van duurzaamheid goed om de auto wat vaker te laten staan.

Stimuleer het gebruik van fietsen

Stimuleer de fiets met behulp van een campagne en het aanbieden van een fijne fietsenstalling en een plek om de banden op te pompen en banden te plakken. Ook is het leuk om een wedstrijd te organiseren welke klas het minst met de auto komt. Voor de wat theoretische aanpak is het voor leerlingen ook interessant om uit te rekenen wat het effect is van de fiets en de auto op het gebied van duurzaamheid. Wat besparen ze als ze met de fiets komen? 

Ontmoedig het gebruik van auto’s

Maak het met de auto komen minder aantrekkelijk, door parkeerplaatsen te vervangen door ‘kiss & ride’ plekken, waar ouders kort mogen staan om hun kind af te zetten. Sommige scholen gaan nog verder en stellen hier beleid voor op. Zo is er een school die zegt dat als je binnen 500 meter van de school woont je lopend naar school dient te komen, binnen 1 km met de fiets en daarbuiten mag het pas met de auto.

 

close up of beer bottles on wood 315658

 

Water

Water is niet alleen heel belangrijk voor gezondheid en hygiëne, maar ook voor het leven zelf. Scholen geven elk jaar een boel geld uit aan water, gemiddeld zo’n € 3800,- per school. Waterbesparing, samen met een effectief educatieprogramma, kan het watergebruik reduceren met tweederde. Dit kan een school met 300 leerlingen jaarlijks zo’n € 2500,- besparen! Los van de financiële voordelen is water een leuk onderwerp dat vaardigheden van leerlingen op verschillende terreinen kan ontwikkelen. 

Water besparen in school

Bespaar water en geld door leerlingen en medewerkers te stimuleren om minder water te gebruiken. Doe dit bijvoorbeeld door een waterbesparende knop op de toiletten te zetten of de toiletten doortrekken met regenwater.

Meer water drinken

Stimuleer het gebruik van water drinken door watertappunten in de school te zetten. Combineer dit met herbruikbare drinkflessen en je vermindert tegelijkertijd ook afval!

Plastic Soep

Met verschillende lespakketten en gastlessen geven scholen aandacht aan de Plastic Soep en leren de leerlingen wat het effect hiervan is op dieren en mensen.

Voorbeeld van een school

OBS De Molenvliet Middelharnis is een heel erg kleine school met circa 45 leerlingen. Toch wilden zij een gescheiden wateropvang realiseren. Samen met de MBO school  RGO Middelharnis (voorheen Edudelta) hebben zij een ontwerp gemaakt voor opvang en dan aanleg van leidingen naar de stortbakken van de wc’s. Dit hebben zij samen met RGO gerealiseerd. Maar tevreden waren ze nog niet, want om het water naar de stortbakken te voeren was een motortje nodig en dat was niet energieneutraal, dus hebben ze ook nog maar een kleine windmolen gemaakt voor op het dak. Dit is de eerste school met een ‘energieneutraal-wateropvang-wc-doortreksysteem’.