IMG_3295.jpg

20180608 144536De pilot van het internationale onderwijsproject de Grote Plantenjacht is afgerond. Tien scholen zijn bezig geweest met het in kaart brengen van de biodiversiteit in hun schoolomgeving en maken een verbeterplan. Nieuwsgierig naar wat scholieren eigenlijk weten over biodiversiteit? De kennis van scholieren over biodiversiteit is overtuigend verbeterd. Inschrijven voor deelname vanaf september kan weer!

Verbeterplan biodiversiteit in de schoolomgeving

De Grote Plantenjacht, oftewel The Great Plant Hunt, is een onderwijsproject voor groep 5 t/m 8 van het primair onderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen doen eerst een uitgebreide inventarisatie van de biodiversiteit in de schoolomgeving, daarna stellen zij een verbeterplan op. De deelnemende scholen ontvangen een bijdrage om het verbeterplan uit te voeren. En de school met het beste plan wint ook nog een prijs.

Wat weten kinderen over biodiversiteit

Onderdeel van het project is een nulmeting en eindmeting naar de kennis van de leerlingen over biodiversiteit. Aan het begin van het project viel die kennis flink tegen. Een gemiddelde scholier uit groep 8 wist aan het begin van het project nog maar 30% van de (vrij algemene) soorten bij naam te noemen. Aan het eind van het project was dat percentage ruim 95%!

Op de Exposuresite is ook een visuele impressie van de klassen die bezig zijn geweest met de Grote Plantenjacht: greatplanthuntnetherlands.exposure.co

Organisatie

Internationaal wordt het project gecoördineerd door FEE International en financieel mogelijk gemaakt door Toyota Motor Europe. In Nederland coördineert Eco-Schools Nederland het project. Via deelname aan de Grote Plantenjacht kunnen scholen in Nederland kennis maken met Eco-Schools waarna ze kunnen kiezen om met Eco-Schools aan de slag te gaan. Het project is dus niet alleen beschikbaar voor Eco-Schools maar ook voor andere scholen.

Volgend schooljaar aan de slag met de Grote Plantenjacht?

Vanaf volgend jaar hopen wij dat nog veel meer scholen de biodiversiteit in hun schoolomgeving in kaart gaan brengen en verbeteren en dat nog meer leerlingen zich op deze speelse manier verdiepen in de natuur in hun directe omgeving. Wil je volgend jaar ook met een klas deelnemen? Laat het ons weten. Kijk op www.eco-schools.nl/de-grote-plantenjacht.