neptunus-6642.jpg

De komende weken nemen wij jullie mee in de zeven stappen van Eco-Schools en geven we per stap achtergrondinformatie en tips. Deze week zijn we aangekomen bij stap 5: het curriculum.

Niet alleen buiten de klas gaan jullie bezig met Eco-Schools, je gaat het ook verwerken in de lessen. In stap 5 kijken jullie hoe duurzaamheid ook verwerkt kan worden in jullie curriculum. Waarschijnlijk doen jullie ongemerkt in de lessen al veel met duurzaamheidsthema’s, maar in deze stap maak je dit inzichtelijk.

Hoe werkt het?

De analyse van het curriculum doe je meerdere keren. Je begint met een nulmeting, waarna je aangeeft aan welke thema’s jullie in het curriculum meer aandacht willen besteden. De analyse voer je uit voor alle tien de thema’s, dus niet alleen voor de thema’s die jullie gekozen hebben. Het is niet belangrijk dat jullie zo veel mogelijk in het curriculum verwerken: het gaat erom dat jullie op school de discussie aangaan over wat jullie willen dat leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière nu echt weten als het gaat over de tien thema’s.

Zet niet de vakken, maar de thema’s centraal. Zo bevorder je vakoverstijgend denken.

Bij het analyseren van het curriculum wordt een verschil gemaakt tussen ‘methoden’ en ‘activiteiten’. Bij de methoden zijn er vaak maar weinig veranderingen mogelijk: de inhoud van de lesstof ligt een groot deel vast door de methoden die de school gebruikt. Wel kunnen onderdelen van verschillende vakken met elkaar worden verbonden. Activiteiten zijn vrijer in te vullen met themadagen, projectweken en gastlessen. Acties die door het Eco-team zijn bedacht, bijvoorbeeld jaarlijkse deelname aan de Warmetruiendag, kunnen zo een vaste plek krijgen in het curriculum. Hierdoor zorg je ervoor dat ze elk jaar plaatsvinden.

Bespreek ten slotte de resultaten met docenten van verschillende vakken en verschillende jaren.

Leuke manieren om duurzaamheid te verwerken in het curriculum

  • Leer bij het vak natuurkunde over windmolens en groene energie;
  • Maak bij wiskunde of rekenen berekeningen over CO2-uitstoot;
  • Analyseer bij Nederlands of taal teksten over een duurzaam onderwerp, bijvoorbeeld de plastic soep. Op die manier blijft het onderwerp onbewust hangen bij de leerlingen;
  • Ga bij biologie naar buiten om de biodiversiteit rondom de school te bestuderen;
  • Bespreek bij aardrijkskunde processen als ontbossing en klimaatverandering;  
  • Schrijf bij maatschappijleer een verslag over duurzaamheid of een burgerschap-gerelateerd thema;
  • Bespreek bij het vak economie ook de circulaire economie;
  • Idee van een school: Een school behandelde in de natuurkundelessen het onderwerp magnetisme. Omdat ze al jaren zwerfvuilprikacties uitvoeren, was het tijd voor ‘the next level’: afval verzamelen met de magneten die bij natuurkunde besproken zijn! Er werden hele fietsen uit de sloot gevist en zelfs een kluis; 
  • Idee van een school: Vinden jullie dat er te weinig concreet handelingsperspectief in het onderwijs is? Een school haalde vijf minuten van elke les af en maakte daar elke dinsdagmiddag een project van, waarin vast aandacht was voor het aspect duurzaamheid.
  • Nodig ook eens een gastspreker uit om iets te vertellen over een duurzaam onderwerp, bijvoorbeeld van Greenpeace, Sea First of Watereducatie.

 Na het uitvoeren bij stap 5 kunnen jullie de audit voor het Zilveren certificaat aanvragen. Kijk in de handleiding waar jullie precies aan moeten voldoen. Succes!

Klik hier om verder te gaan naar stap 6: Informeren en betrekken