Bosseschool (4).jpg

De komende weken nemen wij jullie mee in de zeven stappen van Eco-Schools en geven we per stap achtergrondinformatie en tips. Deze week zijn we aangekomen bij stap 3: Het actieplan!

Naar aanleiding van de Eco-scan in de vorige stap, zijn er een aantal thema’s gekozen waar je als school aan wilt werken. Hoe je dit gaat doen komt in stap 3 naar voren. In deze stap ga je aan de slag met het stellen van doelen en maak je een plan hoe je deze doelen kunt bereiken.

Doelen stellen

Na het kiezen van de thema’s en het bepalen van verbeterpunten, ga je doelen stellen. Het is erg belangrijk om deze doelen SMART te formuleren;

  • Specifiek: Zorg ervoor dat de doelstelling eenduidig en concreet is.
  • Meetbaar: Bepaal wanneer een doel is bereikt en hoe je dit kunt meten.
  • Acceptabel: Wanneer je een doel stelt, is het de bedoeling dat de doelgroep of het management er achter staat.
  • Realistisch: Het zorgt voor meer motivatie wanneer een doel bereikbaar is.
  • Tijdgebonden: Stel een datum vast wanneer het doel bereikt zou moeten zijn. Je kunt doelen stellen op korte en op lange termijn.

Maatregelen bepalen

Wanneer je per thema doelen hebt gesteld, kun je hier meerdere maatregelen aan koppelen. Deze acties en activiteiten zorgen er samen voor dat de doelen worden behaald.   

Aangezien je op school rekening moet houden met schoolvakanties, is het aan te raden om doelen te stellen die binnen het schooljaar behaald zouden kunnen worden. Hierdoor zorg je dat iedereen gemotiveerd blijft. Ook is het hierbij verstandig om niet teveel thema’s per jaar te kiezen. Je kunt beter een paar thema’s goed en uitgebreid behandelen in plaats van te kiezen voor te veel thema’s waardoor je de doelen niet bereikt.

Begeleidersbezoek

Wanneer je voor het eerst een actieplan opstelt, kun je daar misschien wel wat hulp bij gebruiken. Vanuit Eco-Schools komt je begeleider langs om een handje te helpen. Deze begeleider kan een gastles verzorgen over de gekozen thema’s en geeft tips voor het opstellen van het actieplan.  

Ga verder naar stap 4: Monitoring en evaluatie