Wellant Boskoop.jpg

De tweede ronde van de subsidie Jong Leren Eten voor scholen gaat open op 2 september 2019. Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich hier nu al op voorbereiden en er rekening mee houden in hun jaarplanning.

Over Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Jong Leren Eten

Jong Leren Eten

Meer informatie

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. 

Voor de kinderopvang is de subsidieregeling al open vanaf 13 februari 2019. Voor scholen PO, VO en MBO gaat de subsidieregeling open op 2 september 2019.

Voorwaarden

Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Schoollocaties die in ronde 1 (2018-2019) de Subsidie Jong Leren Eten toegekend hebben gekregen zijn uitgesloten van deelname voor ronde 2. Daarmee hopen wij dat zoveel mogelijk schoollocaties gebruik kunnen maken van de subsidie. In totaal kunnen er in ronde 2 ongeveer 350 aanvragen toegekend worden. Uiteraard is er geen garantie op dat scholen de subsidie toegekend zullen krijgen, want er geldt weer: wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.

Voor meer informatie: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten