Bosseschool (4).jpg

pic1Terwijl er heel veel initiatieven zijn die proberen om het energieverbruik op scholen terug te dringen door energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen, resulteert de aanschaf van bijvoorbeeld digiborden, tablets en printers in veel gevallen juist tot een toename van het elektriciteitsverbruik. En terwijl afvalscheiding, afvalpreventie (broodtrommels, herbruikbare bekers, etc.) en zwerfafval veel aandacht krijgen, leveren IT-ontwikkelingen juist een heleboel ‘e-waste’ op. Tegelijkertijd kunnen dit soort IT-faciliteiten een enorme impuls geven aan de verduurzaming van scholen, doordat met allerlei apps energieverbruik beter gemonitord wordt, zwerfafval in kaart wordt gebracht, klimaatverandering zichtbaar wordt gemaakt door de natuur over de hele wereld te monitoren, papierverbruik wordt teruggedrongen en ga zo maar door.

Onderzoek naar Groene IT

Al met al heeft IT daardoor twee belangrijke aspecten waar het ‘groen’ en ‘duurzaam’ betreft: IT-faciliteiten hebben zelf een milieu-impact en tegelijkertijd biedt het gebruik van IT kansen om verduurzaming concreet vorm te geven. In september heeft Eco-Schools Nederland in opdracht van Stichting Kennisnet hiernaar een onderzoek uitgevoerd naar op scholen die meedoen aan Eco-Schools (PO, VO en MBO). Hieruit is een beeld ontstaan van het huidige ICT-gebruik op scholen, de vraagstukken die rond duurzaam ICT-gebruik leven en de behoefte van scholen op dit gebied.

Hulpmiddelen voor scholen

Op 1 november organiseren Stichting Kennisnet en Eco-Schools Nederland een brainstorm. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek onder de scholen gepresenteerd en worden de behoeften naar ondersteuning in beeld gebracht. Doel van de brainstorm is om tot een keuze te komen welke tools Kennisnet gaat ontwikkelen om scholen te ondersteunen op het gebied van Groene ICT en duurzaamheid. Denk aan infographics, stappenplannen of handleidingen met tips & trics. Waar relevant kunnen bestaande omgevingen hierbij faciliterend zijn (zoals Wikiwijs, GroenGelinkt, Groen Kennisnet). Een aantal van deze hulpmiddelen wordt in december-januari vervolgens ontwikkeld.

Meer informatie en aanmelden