Openbare-Ruimte-Kerckebosch-Zeist.jpg

(English version below)

Eco-Schools Nederland heeft een nieuwe community ontwikkelaar! 10 mei is Valérie van Straaten bij ons begonnen om een handje te helpen bij het versterken van het Eco-Schools netwerk en bij het vinden van de juiste supporters voor het programma. Valérie zal ons ook helpen om een Engels toegankelijk platform te creëren voor internationale scholen in Nederland.

De duurzaamheidsklok tikt achteruit in plaats van vooruit

In 2019 is Valérie afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool met de bachelor European Studies. Haar studie combineerde bedrijfsbeheer en publieke beleidsvorming met onderzoek, communicatieve vaardigheden en talen, allemaal onderwezen door een diverse mix van methoden. Door de vele projecten die zij tijdens haar opleiding heeft uitgevoerd weet ze dat de duurzaamheidssector haar het meest ligt.  Ze gaat daarom in september aan de pre-master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam beginnen. 

Voordat ze met haar pre-master gaat beginnen wilt ze eerst haar sales kennis gebruiken om een bijdrage te leveren aan onze nieuwe generatie. “Kinderen zijn onze toekomst. Ik vind het Eco-schools programma een geweldig initiatief om bewustwording bij jonge kinderen over duurzaamheid op te wekken. De duurzaamheidsklok tikt achteruit in plaats van vooruit en hier moeten we dringend iets aan doen”, aldus Valérie. Tijdens haar studie heeft ze stage gelopen bij het softwarebedrijf Solar Monkey. Bij dit bedrijf heeft ze veel sales kennis opgedaan en een marktonderzoek verricht.Valérie van Straaten Daarna heeft ze nog een tijd gewerkt voor het internationaal marktonderzoek bedrijf Dynata, als project manager. Met deze kennis en ervaring gaat ze ons helpen om het netwerk van Eco-Schools uit te breiden met nieuwe scholen en supporters. 

Klankbordsessie met Engelstalige scholen

Valérie heeft laatst ook met de International School of Amsterdam gesproken om te kijken waar Eco-schools Nederland meer ondersteuning kan bieden. Uit het gesprek zijn verschillende thema’s voortgekomen. Het was een zeer leerzaam gesprek en Valérie zou daarom graag andere Engelstalige scholen uit Nederland willen uitnodigen voor een klankbordsessie! Op maandag 7 juni om 16:00 is het mogelijk via een videogesprek om je als school aan te sluiten. “Ik kijk ernaar uit om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en om Engelstalige scholen zo goed mogelijk te ondersteunen binnen het Eco-Schools programma”.

Ik wil meedoen

 

English version:

Eco-Schools Netherlands has got a new community developer! Valérie van Straaten joined us on the 10th of May to lend a hand in strenghten the Eco-Schools network and to help find the right  supporters for the program. Valérie will also help us to create an English accessible platform for international schools in the Netherlands.

The sustainability clock is ticking backwards instead of forward

In 2019 Valérie graduated from The Hague University of Applied Sciences with a bachelor's degree in European Studies. Her studies combined business management and public policymaking with research, communication skills, and languages, all taught through a diverse mix of methods. Because of the many projects she has carried out during her studies, she knows that the sustainability sector suits her the most. She will therefore start the pre-master Environment and Resource Management at the VU University of Amsterdam in September.

Before starting her pre-master, she first wants to use her sales knowledge to contribute to our new generation. “Children are our future. I believe that the Eco-schools program is a great initiative to raise awareness about sustainability among young children. The sustainability clock is ticking backwards instead of forward and we urgently need to do something about this”, says Valérie. During her studies, she did an internship for the software company Solar Monkey. At this company, she has gained a lot of sales knowledge and conducted market research. After that, she worked for a while as a project manager for an international market research company called Dynata.  She will use this knowledge to help us to expand our network with new schools and supporters.

Sounding board meeting with English-speaking schools

Valérie recently also spoke with the International School of Amsterdam to see on which fronts Eco-schools could improve their collaboration with them. Various themes emerged from this. It was a very informative conversation and Valérie would therefore like to invite other English-speaking schools from the Netherlands for a sounding board meeting! On Monday 7th of June at 16:00, it is possible to join as a school via a video call. “I look forward to gaining new partnerships and supporting English-speaking schools as much as possible within the Eco-Schools program”.

I would like to participate