Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

Begin dit jaar schreven we al over de subsidie van Jong Leren Eten: Lekker naar buiten. Met deze subsidie kunnen scholen erop uit en ervaringsgericht leren. De manier waarop de subsidie wordt toegekend is gewijzigd, in dit artikel lees je de laatste informatie. 

Over de subsidie

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Lees meer over de voorwaarden.

Jong Leren eten Lekker naar Buiten subsidie

Wil je gebruik maken van deze subsidie?

Van 2 tot en met 30 september kunnen scholen via https://mijngezondeschool.nl/ laten weten dat ze interesse in de subsidie hebben. Uiterlijk oktober 2019 hoor je of je subsidie ook echt krijgt of niet. De keuze voor welke scholen de subsidie krijgen heeft te maken met onderstaande voorwaarden:

Scholen die de meeste kans maken zijn:

  • Scholen die nog niet eerder een Jong Leren Eten subsidie hebben ontvangen;
  • Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO (deze is gebaseerd op opleidingsniveau van de ouders van elk kind)
  • Scholen voor speciaal onderwijs (SO en VSO). 

Overige voorwaarden:

  • Er wordt een verdeling gemaakt van de subsidie over primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO; 
  • Ook wordt er een verdeling gemaakt van de subsidie over de 12 provincies.

Het principe 'wie het eerste komt wie het eerste maalt' geldt hier dus niet (meer). Mocht er op basis van bovenstaande criteria nog ruimte overblijven voor extra subsidietoekenningen, dan wordt er wel naar het aanmeldingsmoment gekeken. 

Voor meer informatie: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten