Bosseschool (4).jpg

Het Zone College staat bekend om haar groen onderwijs voor alle generaties. Vmbo-leerlingen, mbo-studenten, maar ook professionals in de groene sector kunnen er terecht voor opleidingen van voeding tot dierverzorging. Het Zone College heeft in totaal negen verschillende locaties, zes vmbo-locaties, twee mbo-locaties én één centraal kantoor. Iedere vmbo-locatie heeft de Groene Vlag van Eco-Schools wapperen. Een plek waar duurzaamheid door iedere leerling omarmd wordt, zou je denken. Toch is het thema duurzaamheid voor sommige leerlingen nog een beladen onderwerp. Hoe ga je om met uiteenlopende meningen? We vroegen het Vivian Siebering. Zij werkt als projectleider duurzaamheid op het Zone College.

Duurzaamheid op de agenda

Iedere dag zet Vivian zich als projectleider duurzaamheid in voor de verduurzaming van het onderwijs en de bedrijfsvoering van het Zone College. Hoe ze dat doet? Vooral door met heel veel mensen te praten en het thema terug te laten komen op de agenda. Ze helpt bij het bepalen van een gedeelde visie en brengt management, docenten en ondersteuners rond de tafel om hen zelf een plan van aanpak te laten opstellen voor dat deel waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Beladen begrip

Duurzaamheid leeft onder alle leerlingen, weet Vivian. Sommige leerlingen hebben er een positieve associatie bij en anderen een negatieve associatie. Zo gaf ze laatst een les over duurzaamheid en de SDG’s aan leerlingen van de Vakmanschapsroute in Enschede. Eén van de leerlingen kwam aan het einde van de les naar haar toe en vertelde dat hij er fel op tegen was. Tegen die zonnepanelen. Ook had hij zijn argumenten klaar zoals dat het ten koste zou gaan van de landbouwgrond en dat het brandgevaarlijk is. Sommige van deze leerlingen, met een toekomst in de agrarische sector, vinden duurzaamheid een beladen begrip. Zij weten niet of zij een toekomst hebben in de agrarische wereld door alle commotie en onzekerheid. Andere leerlingen, die bijvoorbeeld bos- en natuurbeheer of voeding studeren, staan er anders in. Zij hebben juist een positieve associatie met het onderwerp duurzaamheid.

Omgaan met verschillende meningen

Niet iedereen heeft dus een positieve associatie bij het begrip duurzaamheid. En dat kan en is helemaal oké. Het is ook niet gek als je alles wat er speelt in de agrarische sector bij elkaar optelt. Maar hoe ga je om met uiteenlopende meningen van leerlingen? Vivian vindt het belangrijkste om elkaar niet te veroordelen en om naar elkaar te luisteren en te benadrukken dat er niet één waarheid is. Wanneer je écht naar elkaar luistert, ontstaat er een vaak een mooi gesprek. Wel onstaat zo’n gesprek alleen als er mensen met verschillende meningen en achtergronden bij elkaar zitten. Dit is in het mbo juist niet het geval. Alleen in de keuzedelen komen verschillende opleidingen elkaar tegen. Vivian denkt daardoor wel eens dat je dit misschien actief moet organiseren zo nu en dan. Het is de bedoeling om leerlingen breder te laten kijken en zelf op zoek te laten gaan naar andere verhalen. Ook is het van belang dat je aansluit bij waar iemand staat in de duurzaamheidsreis. Dit is voor iedereen verschillend en daarom ook best een uitdaging!

Meer duurzame dilemma's bespreken?

Kom dan naar het Eco-Schoolscafé! Dit is een uurtje waarin we met verschillende docenten van Eco-Scholen praten over thema's als klimaatdepressie onder leerlingen,  of je wel of niet op schoolreisje gaat met het vliegtuig én nog veel meer!

Bekijk de agenda