Eco-Schools4.jpg

Eco-Schools Nederland krijgt een nieuwe programmacoördinator! Vanaf 3 mei vervult Wietske Stoelinga de functie van coördinator binnen het Eco-Schoolsprogramma. Zij volgt Anna Vanderveen op, die afscheid neemt van Eco-Schools. “Ik heb de afgelopen 6 jaar met heel plezier aan Eco-Schools gewerkt. Samen met het onderwijsteam van SME, de scholen, hun begeleiders en alle partners, kijk ik terug op een periode waarin mooie resultaten zijn bereikt. Het onlangs vernieuwde Eco-Schools zie ik als het begin van een nieuw hoofdstuk, een mooi moment om het stokje over te dragen aan Wietske Stoelinga”.

Wietske Stoelinga

Wat doet een programmacoördinator?

Eco-Schools is een internationaal programma, dat in 68 landen ter wereld wordt uitgevoerd. De nationale coördinatoren zijn degenen die het programma in hun eigen land aansturen. De coördinator overziet wat er binnen het programma allemaal gebeurt en houdt de grote lijnen in de gaten. Het is de taak van de coördinator om ervoor te zorgen dat alle projecten op dezelfde lijn zitten en het uiteindelijke doel helpen bereiken.

Er valt veel af te kijken van de natuur

Vanaf 3 mei vervult Wietske Stoelinga de functie van Coördinator Eco-Schools Nederland. Voorheen werkte Wietske als projectleider natuureducatie bij IVN en motiveerde zij scholen om de klas uit, het bos in te gaan. “Er valt veel af te kijken van de natuur.  Buiten het feit dat de natuur ook gewoon heel leuk is en tot de verbeelding spreekt, zochten wij steeds naar inhoudelijke bruggetjes tussen het onderwijs en het bos. Mijn ervaring is dat spelenderwijs ontdekken, met alle zintuigen en het proberen in de praktijk, enorme indruk maakt op leerlingen. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van denken en doen, gecombineerd met het oprechte enthousiasme hierbij van onze jeugd, een geweldige energiebron is voor duurzame ontwikkeling. Een positieve beweging in gang kan zetten die nu nog vaak wordt onderschat”, aldus Wietske.

Scholen en hun leerlingen inspireren en ondersteunen in duurzaam denken en doen is wat Wietske ziet als een belangrijke sleutel naar een duurzame toekomst en waar zij graag aan bijdraagt. “De school als dé plek om te experimenteren en uit te proberen hoe je door samenwerking de dingen bijna net zo perfect kunt regelen als in de natuur”. Wietske kijkt er naar uit om bij te dragen aan een gesmeerd veranderproces door de bredere samenwerking in Nederland optimaal af te stemmen op de behoefte van scholen. Makkelijk en bruisend!

Leiderschap voor veranderend onderwijs in een veranderende samenleving

Anna neemt afscheid van Eco-Schools, maar blijft actief voor het onderwijs. Ze gaat aan de slag bij de VO-raad, de vereniging van middelbare scholen. Onder andere door haar ervaringen met veranderprocessen op scholen binnen Eco-Schools is zij zich er nog meer bewust van geworden hoe belangrijk de rol van schoolleiders is in de (professionele) ontwikkeling van schoolorganisaties. Op dat pad gaat ze door. Ze gaat zich inzetten voor het dossier ‘Versterking schoolleiderschap’. Hiermee wil de VO-raad schoolleiders ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, om hun cruciale rol als verbindende schakel tussen onder andere bestuur, leerlingen, docenten en maatschappij in te vullen. Dit alles om goed leiding te kunnen geven aan veranderd onderwijs in een veranderende samenleving.

Wij wensen Anna Vanderveen veel succes in haar nieuwe baan!