Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaaatbeweging (JKB) verenigt en vertegenwoordigt de stem van meer dan 100.000 jongeren, via meer dan 50 jongerenorganisaties, in de politiek en het bedrijfsleven voor een duurzame toekomst. Zo stellen we een leefbare toekomst veilig voor alle jongeren in Nederland.
Samen bouwen we aan een 1,5-graad samenleving waarbij klimaatrechtvaardigheid, toekomstbestendigheid, empathie en participatie van jongerenorganisaties centrale uitgangspunten zijn.
Dit doen wij door in gesprek te gaan met politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Daarnaast vergroten wij het bewustzijn onder Nederlandse jongeren door middel van campagnes, evenementen en gastlessen.

www.jongeklimaatbeweging.nl

jonge klimaatbeweging groep