Goede Speelprojecten

Zuenco richt zich op het verduurzamen van Nederland door te focussen op kraanwater. Met de ‘Nozzles’, supereenvoudige retrofit-oplossingen, kan iedereen zijn bestaande kraan in minuten upgraden tot een waterbesparend genie.

De verschillende types zijn geoptimaliseerd voor uiteenlopende gebruiksmomenten, met besparing van 85% - 98% op normaal kraanwaterverbruik. Dit levert een sterke reductie op in water- en energiekosten. Dit kan een terugverdientijd van enkele maanden tot 2 jaar betekenen.

Onze missie is om het tij tegen waterschaarste en klimaatverandering te keren. Wij zijn ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen, want de strijd is nog lang niet gestreden. Samenwerking en educatie zijn essentieel voor deze verandering, gedreven door de huidige en nieuwe generatie.

Wij helpen scholen en haar leerlingen de waarde van water en de kracht van 'kleine' oplossingen te begrijpen, zodat zij duurzaam kunnen groeien. Door middel van een pakket met educatieve content, interviews, feedback palen, meten en het installeren van Nozzels zoeken wij samen naar het sentiment binnen de school om de strijd aan te gaan.

Voor meer informatie: www.zuenco.nl