unepUNEP is het United Nations Environment Programme, ofwel het milieubureau van de Verenigde Naties (VN). UNEP zorgt is de wereldwijde autoriteit voor milieuvraagstukken.

UNEP ...

  • zorgt dat milieuvraagstukken worden geagendeerd;
  • zorgt dat er wereldwijd een coherente invoering van duurzaamheid plaatsvindt;
  • treedt op als pleitbezorger voor milieu en duurzaamheidsvraagstukken.

UNEP en Eco-Schools

UNEP heeft de werkwijzen en keurmerken van de Foundation for Environmental Education erkend. De keurmerken zijn Blauwe Vlag, GreenKey en Eco-Schools. Daarmee is het Eco-Schools keurmerk dus het door de VN erkende keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd doen daar meer dan 45.000 scholen in 58 landen aan mee.

Vanuit de VN en UNEP zijn ook de sustainable development goals ontwikkeld. Deze doelen zijn opgesteld voor de periode 2015-2030. Meer informatie is te vinden op sdgs.un.org/goals. In het Eco-Schoolsprogramma zijn deze doelen veelal verdisconteerd of er is een nauwe relatie met de SDG’s.