Frank van Doorn

Financiële administratie

Na mijn Studie Sociale Geografie in Utrecht heb ik bij diverse kleine bedrijven gewerkt. “Het mooie van kleine bedrijven is dat je direct betrokken bent bij het hele bedrijfsproces. Je moet met elkaar de schouders eronder zetten”. Diverse jaren heb ik met behulp van (financiële) applicaties en automatiseringspakketten de gehele financiële en project administratie mogen verzorgen. Daarnaast behoorde het vormgeven van administratieve procedures en de administratieve organisatie met de automatisering daarvan tot mijn takenpakket. Al jaren ben ik dan ook werkzaam als financieel administrateur en vanuit die rol betrokken bij Eco-Schools. Naast de financiële en projectadministratie van SME en Eco-Schools ben ik mij verder gaan ontplooien op financieel gebied door het voeren van de project- en financiële administratie van andere organisaties. Vanuit deze brede oriëntatie wil ik graag een bijdrage leveren om de financiële administratie binnen Eco-Schools verder vorm te geven.