Zevensprong_Houten_9-10-2019 (48).jpg

Wij schreven in dit artikel over het project om de Whole School Approach concreter te maken. Er ontbrak namelijk nog een gemeenschappelijke taal en handvatten om het onderwijs te ondersteunen. Het projectteam heeft hier hard aan gewerkt en wij kunnen met trots delen dat het af is! Het document blijft levend, maar biedt nu een goede basis om aan de slag te kunnen met duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Bekijk het document hier

Wat is de Whole School Approach?

In het Eco-Schools programma is de WSA reeds toegepast. De Whole School Approach is een raamwerk dat scholen ondersteunt in duurzame ontwikkeling. De WSA bestaat uit vijf bloembladen die ieder een domein vertegenwoordigen: omgeving, curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw en bedrijfsvoering en professionele ontwikkeling. Het hart van de bloem vraagt om een visie van de school, dit is waar alle andere bloembladen samenkomen. De context van de WSA zijn de 17 SDG’s. Duurzaamheid dient geïntegreerd te worden in ieder domein. Deze verbinding maakt de aanpak integraal en krachtig, waardoor er een duurzame houding en leefstijl in de school ontstaat en het niet blijft bij één les of excursie over duurzaamheid.

Whole school approach

Waarom de Whole School Approach?

In de transitie naar een duurzame samenleving speelt onderwijs een belangrijke rol. Kinderen en jongeren moeten kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om de uitdagingen die de transitie met zich meebrengt op te kunnen lossen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een circulaire economie. Dit vraagt om verbondenheid en betrokken met de school en de omgeving erbuiten. De integrale benadering van de WSA kan hierbij helpen door met jongeren, docenten, management, onderwijsondersteuners en betrokkenen rondom de school de juiste vragen te stellen om zo te ontdekken welke bijdrage de school kan leveren aan de transitie richting een duurzame samenleving. Vragen zoals: 

  • Wat vinden we met elkaar belangrijk als we het hebben over een duurzame samenleving?
  • Wat willen jongeren over duurzaamheid leren?
  • Waar wordt in het gebouw en in de bedrijfsvoering al gewerkt aan duurzaamheid?
  • Hoe ziet ons netwerk eruit en hoe vergroten we dit richting partners die mee willen leren voor duurzame ontwikkeling?

Eco-Schools en de Whole School Approach

Eco-Schools is er al voor scholen die met duurzaamheid aan de slag willen. Het programma werkt met de WSA en richt zich op vijf pijlers: de leerlingen, het proces, het onderwijs, het gebouw en de community. Hierdoor krijgt duurzaamheid een vaste plek in het onderwijs, het gebouw en de community in en rond de school. 

Meer weten?

Neem contact met ons op!