Aeres Nijkerk (2).jpg

In mei 2018 is een evaluatie uitgevoerd onder de scholen die meedoen met Eco-Schools: 51 docenten, coördinatoren en contactpersonen hebben de enquête ingevuld, een heel mooie respons! We zijn heel blij met zoveel reacties, want hiermee kunnen we de ondersteuning vanuit Eco-Schools Nederland en de Eco-Schoolsbegeleiders verbeteren. Eco-Schools is volop in ontwikkeling en door deze reacties kunnen we nog gerichter aan de slag met verbeteringen in het belang van de scholen.

Algemeen

De scholen die hebben deelgenomen aan de evaluatie bevinden zich in verschillende fasen van het Eco-Schools traject. Ruim de helft is op weg naar hun eerste Groene Vlag, één derde van de scholen heeft een Groene Vlag, en 14% heeft al meerdere Groene Vlaggen. Op de scholen wordt het meest aan het thema Afval & grondstoffen gewerkt, gevolgd door Voeding. Slechts twee scholen werken aan het thema Mobiliteit.

resultaten evaluatie 2018 1

Waardering Eco-Schools

Het programma Eco-Schools wordt gemiddeld met een 7.3 beoordeeld. Het meest positief aan Eco-Schools vinden de scholen dat leerlingen centraal staan, de structuur die Eco-Schools biedt, de stappen die de school doorloopt op weg naar de Groene Vlag en de begeleiding tijdens dit proces.

Ook is de scholen gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun Eco-Schoolsbegeleider. De flexibiliteit en focus op oplossingen van de begeleiders en hun kennis van duurzaamheid worden het hoogst beoordeeld. Circa 75% van de scholen vindt de begeleiding op deze punten goed of zeer goed.

De producten van Eco-Schools (Eco-scans, werkboek, handleidingen, audits en kennisdagen) worden in het algemeen positief beoordeeld. Het best scoren de audits en de kennisdagen, deze worden door 89% (audits) en 86% (kennisdagen) van de scholen als nuttig of zeer nuttig beoordeeld.

 • Welk aspect van Eco-Schools vinden jullie het meest positief?
  ‘De actieve rol van leerlingen bij het verduurzamen.’
  ‘De bottom-up gedachte’
  ‘Het bieden van een structuur om duurzaamheid een vaste plek te geven in de school’.
  ‘De te maken stappen op weg naar de Groene Vlag.’
  ‘Het motiveren en begeleiden.’
  ‘Het contact met de procesbegeleider.’

Effect van Eco-Schools

resultaten evaluatie 2018 2Alle contactpersonen zien de school duurzamer worden door deelname aan Eco-Schools. Op meer dan de helft van de scholen (56%) is deze verandering groot of redelijk groot. De verandering in houding en gedrag onder leerlingen en docenten is iets lager, 56% van de scholen zien hierin een kleine verandering en 35% een redelijk grote of grote verandering.

Verbeteringen

Het belangrijkste dat Eco-Schools voor scholen kan betekenen is hulp bij het realiseren van meer bewustwording op school, onder leerlingen en onder docenten. Daarnaast kunnen de gebruiksvriendelijkheid van de website en de werkboek verbeterd worden. Ook kan Eco-Schools scholen helpen om steeds verder te veranderen en duurzaamheid in de hele organisatie een plek te geven, in het bijzonder na de eerste of tweede Groene Vlag.

Het komend jaar gaan we met deze aanbevelingen aan de slag! Samen met de begeleiders gaan we meer aandacht besteden aan de coaching van het proces (op 6 september vindt hiervoor de eerste, volledig vernieuwde training voor accountmanagers plaats). Ook zullen we met hen kijken waar extra individuele ondersteuning scholen nodig is.