Aeres Nijkerk (2).jpg

Een duurzame toekomst begint met duurzaam onderwijs. Daarom riep de Coöperatie Leren voor Morgen docenten op hun verhalen te vertellen. Door duurzame verhalen te delen, inspireren docenten elkaar.  

Ruim 150 docenten hebben hun duurzame onderwijsactiviteiten gedeeld. Op de website van Duurzame Docent tref je de inspirerende voorbeelden: een docent die met zijn klas een zonneboot bouwt, urban farming op school, koken met ‘afval’, een belevingstuin, het ontwerpen van een duurzaam huis door leerlingen of een daktuin op school met zonnepanelen en een weerstation.

Vandaag, op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, zet de Coöperatie vier Duurzame Docenten extra in het zonnetje. Zij ontvangen een budget om te besteden aan duurzaam onderwijs op school en als aanmoediging om te blijven doorgaan met duurzaam onderwijs.

De Duurzame Docenten van 2018 zijn:

rikDuurzame Docent - Primair Onderwijs
Rik Kuiper - Daltonschool Neptunus, Amsterdam

Rik Kuiper is een enthousiaste en gepassioneerde  vakdocent wetenschap, natuur en technologie op Daltonschool Neptunus in Amsterdam. Hij is al 12 jaar actief om van de Neptunus de meest duurzame basisschool van de hoofdstad te maken en te houden.  En basisschool de Neptunus is een voorloper op het gebied van duurzaam onderwijs! De daktuin is een ware proeftuin. Wetenschap, natuur en techniek worden prachtig verbonden met Rik als grote kartrekker.

henkDuurzame Docent – Voortgezet Onderwijs
Henk Veurink – De Groene Welle, Zwolle

Henk is de energieke en enthousiaste trekker van het Eco-team en de Eco-Schools klas. De leerlingen van het Groene Lyceum krijgen hun lessen economie vanuit het perspectief van duurzaamheid. De leerlingen gaan bij hem aan de slag als duurzame ondernemer en verduurzamen steeds verder hun school en schoolomgeving.
Henk is met zijn eco-schools klas bijvoorbeeld actief met afval. Zo gaan alle afvalbakken de klas uit en moet het afval op de gang gescheiden worden.

Lees meer over Zone.college Zwolle (voormalig De Groene Welle)

nikoDuurzame Docent – Hoger Onderwijs
Niko Roorda - Werkzaam als docent op verschillende thema’s o.a. duurzame ontwikkeling, Sprank-Kapelle

Alles wat in Nederland blijvend gebruikt wordt voor Duurzaamheid in het hoger onderwijs is door Niko Roorda ontwikkeld. Zo schreef hij onder meer het Basisboek Duurzame Ontwikkeling en ontwikkelde een audit-instrument voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs.

Wegens enorme staat van dienst van de afgelopen 20 jaar wordt Niko Roorda Duurzame Docent 2018.

joostDuurzame Docent – Middelbaar beroepsonderwijs
Joost Koks – Helicon MBO, Velp

Hoe kun je de groene leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig inrichten? Joost Kok is docent watermanagement en gaat op dit thema met zijn leerlingen aan de slag. Leerlingen Watermanagement ontwerpen een groene waterzuivering voor Helicon MBO Velp om het afvalwater van school niet rechtstreeks in het riool te laten afvoeren. Er worden  plannen bedacht om het water op een groene manier te zuiveren en te hergebruiken.