Zone.college Twello (2).jpg

Wil je als docent of schoolleider meer aan duurzaamheid doen op school?  Misschien denk je aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak of ben je afgelopen tijd hard bezig om jouw leerlingen meer over afval scheiden bij te brengen. Steeds meer scholen zijn zich bewust dat de uitdagingen waar we als samenleving voor staan een omslag vereisen in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. Op kleine en grote schaal en in veel projecten onderzoeken zij hoe we kunnen bouwen aan een duurzame samenleving, een circulaire economie, een betere wereld. Maar hoe bereid je als school leerlingen in de kern voor op deze uitdagingen? En hoe veranker je duurzaam denken en doen in het DNA van je school? Je kan nu een stimuleringsregeling aanvragen om een visie en strategie te ontwikkelen voor duurzaam onderwijs!

stimuleringsregeling onderwijs

Routekaart Duurzaam Onderwijs

Om scholen te helpen duurzame ontwikkeling te integreren in de kern van het onderwijs presenteerde de coöperatie Leren voor Morgen eind augustus 2021 een instrument voor visievorming: de Routekaart Duurzaam Onderwijs.

De routekaart is een instrument dat schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners en lokale ondernemers helpt om samen een visie te ontwikkelen op wat duurzaamheid voor hen betekent, en om deze visie uit te werken in een concrete strategie met aandacht voor alle elementen van de Whole School Approach: curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw en bedrijfsvoering, professionele ontwikkeling en omgeving.

Stimuleringsregeling duurzaam onderwijs

Scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo kunnen een cofinanciering aanvragen (tussen 1 september en 31 december 2021)  bij de Coöperatie Leren voor Morgen om met de routekaart een visie en strategie te ontwikkelen op leren voor duurzame ontwikkeling. Dit geldt voor de hele school of een afdeling binnen de school en bedraagt maximaal 40% van de totale kosten en maximaal € 5.000,-. Deze bijdrage kan worden gebruikt om intern een projectleider aan te stellen en op eigen kracht de routekaart te doorlopen, of om externe begeleiding door een lid van Leren voor Morgen in te schakelen. 

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling duurzaam onderwijs zijn:

  • De school investeert zelf in het project door uren vrij te maken voor docenten, leerlingen, schoolleiding en (facilitair) medewerkers en/of door externe begeleiding van een lid van Leren voor Morgen in te schakelen. Deze investering bedraagt tenminste 60% van de totale kosten van het project.
  • De school geeft transparantie in het proces van visievorming, door gedurende het project een Guide bij te houden over de voortgang van het project.
  • De school evalueert (eventueel met de externe begeleider) hoe het proces is verlopen en deelt deze evaluatie eveneens op Guides, om kennisuitwisseling tussen scholen te stimuleren.

Webinar

Wil je meer informatie ontvangen? Op woensdag 15 september tussen 15:30 en 17:00 uur organiseert Leren voor Morgen een webinar over de routekaart voor geïnteresseerde docenten, onderwijsmanagers en schoolleiders. Meer informatie ontvangen of  aanmelden? Klik hier.