Op 7 december overhandigde Wietske Stoelinga namens 160 Eco-Scholen in Nederland een unieke Toekomststoel aan André van der Zande, voorzitter van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO). Het NiNO is het vertegenwoordigend orgaan van het Collectief Natuurinclusief, dat vorige maand de Agenda Natuurinclusief 2.0 heeft vastgesteld. De Toekomststoel aan de bestuurlijke tafel staat symbool voor de stem van toekomstige generaties in beleids- en besluitvorming en herinnert ons aan de impact die keuzes in het hier en nu hebben op de gevolgen in het later en elders.

De Toekomststoel geeft een stem aan komende generaties in beleid

Alle beleidskeuzes hebben invloed op de toekomst van komende generaties, maar hun geluid wordt vaak onvoldoende gehoord. Het idee dat dit anders moet is op initiatief van Jan Terlouw gevisualiseerd in de vorm van een stoel: de Toekomststoel. Deze lege stoel symboliseert alle generaties die na ons komen en is zo een visuele en fysieke herinnering aan beleidsmakers op lokaal en landelijk niveau om zich in te zetten voor een duurzame toekomst. Aan steeds meer bestuurlijke tafels is een Toekomststoel te vinden. In het NiNO zitten daarnaast gelukkig ook jongerenvertegenwoordigers, die de stemmen inbrengen van de jonge generatie van nu.

Eco-Schools inspireert jongeren voor ‘student-led change’

De Toekomststoel, die een plek krijgt aan tafel bij het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), is gemaakt door leerlingen die op 11 oktober vanuit het hele land samenkwamen op de Inspiratiedag van Eco-Schools. Eco-Schools is dé wereldwijde, door de Verenigde Naties erkende beweging van duurzame scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Vanuit het principe ‘student-led change’ worden leerlingen uitgenodigd om in actie te komen en ervaren ze welke bijdrage zij kunnen leveren aan een natuurinclusieve, duurzame samenleving.

toekomststoel

Op naar natuurinclusief burgerschap

Eco-Schools biedt leerlingen perspectief op een samenleving waarin we met eerbied en in harmonie leven met elkaar en de natuur. Het programma biedt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waardoor elke leerling er weer iets anders uit haalt. Eco-Schools is in de Agenda Natuurinclusief opgenomen als icoonproject op het gebied van natuurinclusief burgerschap. Eco-Schools werkt met tien thema’s waarmee leerlingen dagelijks te maken krijgen, gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). De thema’s hebben grote overeenkomsten met de domeinen van het Collectief Natuurinclusief, zoals water, energie, voedsel (landbouw), vervoer (infrastructuur) en geld (financiële sector). Op deze manier werken Eco-Schools en het Collectief Natuurinclusief aan dezelfde missie, in alle domeinen waar we dagelijks werken, leven, wonen en recreëren.

Het thema van de jaarlijkse Inspiratiedag van Eco-Schools was ‘Natúúrlijk!’. Leerlingen volgden een diversiteit aan workshops waarin het natuurinclusieve gedachtegoed uitwerking kreeg, bijvoorbeeld over biomimicry, onderwaterleven en de eco-identiteit van jongeren. Vanuit het idee van leren met hoofd, hart én handen ging een groep leerlingen aan de slag met het decoreren van Toekomststoelen. Ter plekke werd één van de stoelen uitgereikt aan een Tweede Kamerlid, want ook in de landelijke politiek is de stem van de toekomst van cruciaal belang.

Natuurinclusiviteit voor toekomstige generaties

De boodschap van leerlingen was duidelijk: ‘’Wij willen niet achterblijven met alle rotzooi!’’. Die wens sluit naadloos aan bij de ambitie van het Collectief Natuurinclusief: koers uitzetten richting een natuurinclusieve samenleving in 2050 door de natuurinclusieve beweging in Nederland te vergroten, versnellen, verbinden en verbeteren. Het onderwijs is daarin een belangrijke schakel. Eco-Schools voelt zich verbonden aan deze ambities en sluit zich aan bij het Natuurinclusief Collectief om natuurinclusief denken en doen bij jongeren te bevorderen.